# Naam Periode Jaar
1 Plattelands-servicewinkels en vermarkting hoeveproducten PDPOI 2006
2 Pajottenland puur! PDPOI 2006
3 Agrarische verbreding via tewerkstelling - agrarisch landschapsbeheer PDPOI 2006
4 Onderhoud trage wegen PDPOI 2006