Structuur

Kaartgegevens ©2021 Google
Kaartgegevens ©2021 Google
Kaartgegevens
Kaartgegevens ©2021 Google

Afbakening gebied

De afbakening van het LEADER-gebied gebeurt op basis van de Europese LEADER-criteria:

-          Bebouwingspercentage van max 15%
-          Bevolkingsdichtheid van max 350 inwoners/km²

De bevolkingsdichtheid van het afgebakend gebied Pajottenland+ is gemiddeld 229,5 inwoners/km². Het LEADER-gebied Pajottenland+ is gelegen in het westelijke deel van Vlaams-Brabant en omvat de 7 gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal.

In de volgende programmaperiode (PDPO IV) gebeurt de afbakening van het LEADER-gebied op basis van de volgende Europse LEADER-criteria:

-          Ruimtebeslag van max 30%
-          Bevolkingsdichtheid van max 350 inwoners/km²

Er is binnen PDPO IV de mogelijkheid om het gebied te vergroten met deelgemeenten. Hiervoor grijpt men terug naar PDPO I. Binnen PDPO II en PDPO III kon dit niet.


Beschrijving gebied


Pajottenland, land van Bruegel gebleven…

Op 25 kilometer van de Europese hoofdstad heeft de Pajotse streek enorme kansen om te ontplooien en moet ze even waakzaam zijn en blijven om haar onontgonnen en unieke leefomgeving te bewaren. De kunstenaar wist het al en een halve eeuw  later zijn we er zeker van: de Pajotse dorpen behouden een beleefkarakter dat je nergens anders in Vlaanderen kan vinden..

Over  die eigenheid moet blijvend nagedacht en ook aan gewerkt worden: sociaal en economisch wil deze streek geen Bokrijkallure krijgen, maar een landelijk toekomstgebied waar een evenwicht tussen landbouw, natuur en dorpsbeleving duurzaam de volgende decennia aankan. Naast bezinning is dus actieve uitbouw vanuit centra van studie en beleving nodig: de schoonheid van een gebied moet je elke dag verdienen en wordt je niet vrijblijvend gegeven. Vanuit de streekorganisaties, de betrokken gemeenten en de provincie willen we jaar na jaar via plattelandsontwikkeling de kansen aangrijpen om de dynamiek in de regio hoog te houden. De unieke natuur biedt enorme kansen naar wandelaars en fietsers toe, ons bier en streekproducten maken die ervaring ook culinair rijker en achter elk dorp en landschap zit een verhaal van tradities en volksvertellingen.

We stevenen af op een wereld die minder zal globaliseren maar eerder ‘glokaliseren’: in het nieuwe normaal zal ‘korterbij’ meer worden vertrouwd en geproefd dan veraf. Dit biedt in ons onevenaarbaar Pajottenland enorme kansen naar blijvend respect en sociaal-economische ontwikkeling op maat. ‘Wij blijven Bruegelen’… het schilderij van de parabel van de blinden heeft ons geleerd dat we onze ogen moeten open houden.

Ontdek het Pajottenland op Wikipedia


Plaatselijke groep

Net als in de andere Europese LEADER-gebieden is bij Pajottenland+ een Plaatselijke Groep (PG) opgericht. Dit is een  multi sectoraal samenwerkingsverband waarbinnen zowel afgevaardigden uit de publieke als private sector zetelen. Allen hebben ze ervaring met regionale werking in de regio van het Pajottenland. De vertegenwoordigers van de sectoren hebben de ambitie om de plattelandsontwikkeling bij Pajottenland+ op een geïntegreerde manier vorm te geven. De lokale ontwikkelingsstrategie is de basis voor deze ontwikkeling.

Ingediende projecten worden door de PG beoordeeld op advies van de Technische Werkgroep (TW).

·       7 afgevaardigden van de gemeentebesturen

·       1 afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant

·       13 middenveld(organisaties)

 • 2 ecologische sector                               (Regionaal Landschap + Klimaatpunt)
 • 2 sociale sector                                        (Riso + Ferm)
 • 2 culturele sector                                    (Toerisme Vlaams-Brabant + Erfgoed P&Z)
 • 2 (sociaal) economische sector           (Landelijke Gilden + Pro Natura)
 • 3 plattelandsondernemers                   (2 producenten + 1 logie)
 • 2 landbouwers                                         (Machinering Pajottenland + Boerenbond)

Dagelijks bestuur

Binnen de PG wordt er om de 4 jaar een dagelijks bestuur verkozen.

Voor de periode 2018-2022 zijn dat:

·       Voorzitter, Michel Doomst, burgemeester van Gooik
·       Ondervoorzitter, Frank Nevens, gemeenteraadslid van Herne
·       Ondervoorzitter, Lien Vandebroeck, Boerenbond
·       Secretaris, Johan Debeule, Pro-Natura
·       Penningmeester, Greta Cochez, schepen van Pepingen

Technische werkgroep

Ingediende projecten worden door de Plaatselijke Groep beoordeeld op advies van de Technische Werkgroep.

·       Eva Roeykens, plattelandscoördinator Vlaams-Brabant
·       Pieter De Corte, Vlaamse Land Maatschappij
·       Werner Godfroid, ex-bestuurslid Pajottenland+
·       Pierre-Bernard Van Acker, coördinator Hageland+
·       Johan Deknopper, Toerisme Vlaams-Brabant (Pajottenland & Zenne)
·       Piet Vanthemsche, ex-boerenbond & gemeenteraadslid Lennik

 

Personeel

·       Robrecht Geeroms, coördinator LEADER Pajottenland+
·       Katrien Meersseman

 • Projecten ‘Met Bruegel naar morgen’ + ‘SWP: Vlaamse Ardennen & Pajottenland+ gaan voor streekversterking’
 • Communicatie
 • Coördinatie burgemeestersoverleg

·       Jos Huwaert

 • Project ‘175 jaar Pajottenland’
 • Stuurgroep, netwerk merkgebruikers Pajottenland

Algemene vergadering

Gemeente/OCMW Bever: Dirk Willem
Gemeente/OCMW Galmaarden: Ludo Van Paepegem
Gemeente/OCMW Gooik: Michel Doomst
Gemeente/OCMW Herne: Frank Nevens
Gemeente/OCMW Lennik: Hendrik Schoukens
Gemeente/OCMW Pepingen: Greta Cochez
Gemeente/OCMW Roosdaal: Herman Claeys
Provincie Vlaams-Brabant: Kris Poelaert
Beschutte werkplaats Pajottenland: Jan De Kegel
Boerenbond - Regio Pajottenland: Lien Vandebroeck
ONS zorgnetwerk vzw & Ferm: Griet De Smet
Landelijke Gilden vzw: Tim Kiekens
Er(f)goed Galmaarden: Leen Van de Weghe
Natuurpunt vzw, Pajottenland: Geert De Pauw
ONAV vzw: Etienne Van Vaerenbergh
Pajottenlands Centrum vzw: Etienne Van Vaerenbergh
Panta Rhei vzw Etienne Van Vaerenbergh
VIAC vzw: Etienne Van Vaerenbergh
Opbouwwerk Pajottenland vzw: Bruno Moens
Regionaal Landschap P&Z: Alwin Loeckx
Riso Vlaams-Brabant: Luc Van Camp
Vlaams Agrarisch centrum: Danny Vandebeeck
CAW Halle-Vilvoorde: Elise Moriau
Andreas Masiuskring vzw: Hans Van Lierde
Heemkundige Kring van Gooik: Johnny Van Bavegem
De Paddenbroek vzw: Bart Vranken
Unizo Vlaams-Brabant: Lieven Van de Velde
Cvba Lekkers uit het Pajottenland: Willy De Ville
Cultuurregio P&Z (Erfgoedcel): Hilke Arijs
Machinering Pajottenland: Joris Claeys
Klimaatpunt: Reindert De Schrijver
(H)echt Herne: Kobe Nevens
Groene Kring vzw: Lene Cillen
Muziekmozaïek vzw: Ilse Coppieters
Arch’educ vzw: Marleen Heysse
Rosario: Johan Vriens
Pro Natura Netwerk vzw: Johan De Beule
Toerisme Vlaams-Brabant: Koen Craenen
De Mark vzw: André Prové
Plattelandsklassen vzw: Katrien Boeraeve
Provinciale Landbouwkamer VB: Anita Baeyens

Vacatures

Op dit moment zijn er geen openstaande vacatures.