Afbakening gebied

De afbakening van het LEADER-gebied gebeurt op basis van de Europese LEADER-criteria.

-          Ruimtebeslag van max. 30%
-          Bevolkingsdichtheid van max. 350 inwoners/km².

Het ruimtebeslag van het gebied bedraagd 24,31%. De bevolkingsdichtheid van het afgebakende gebied Pajottenland+ bedraagt gemiddeld 357 inwoners/km². Het LEADER-gebied Pajottenland+ is gelegen in het westelijke deel van Vlaams-Brabant en omvat de 9 gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal, Ternat en Sint-Pieters-Leeuw.

Het ruimtebeslag binnen het LEADER-gebied Pajottenland ligt ruim onder ‘t Vlaamse gemiddelde. En onder de bovengrens van 30%. De bebouwingsgraad ligt voor de zes plattelandsgemeenten laag met bv. 9,1% in Bever en 21% (Lennik). De gemeenten Roosdaal, Ternat en Sint-Pieters-Leeuw zitten boven het Vlaamse gemiddelde van 28,6%, met als uitschieter 36% voor Ternat.

Ondanks de hoge bebouwingsgraad in Sint-Pieters-Leeuw, Ternat en Roosdaal is landbouw (akker- en grasland) sterk aanwezig … met hoge percentages richting de 6 plattelandsgemeenten. De gemeente Herne is koploper met 92,6% akker- en grasland.


Beschrijving gebied


Logica en motivatie

De gemeente Roosdaal is vergelijkbaar met de zes plattelandsgemeenten, zowel fysisch-geografisch, landschappelijk als soiaaleconomisch. Alleen deelgemeente Pamel is dichter bevolkt en heeft daardoor minder open ruimte. Doel van de uitbreiding in 2007 was het rurale Pajottenland meer te bundelen en voor meer samenwerking te zorgen.

Net zoals Roosdaal zijn de deelgemeenten van Ternat: Ternat en Sint-Katherina-Lombeek en de deelgemeenten van Sint-Pieters-Leeuw: Sint-Pieters-Leeuw en Ruisbroek dichter bevolkt.

De deelgemeenten die heel sterk aansluiten bij de plattelandsgemeenten van het LEADER-gebied zijn voor Roosdaal: Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Strijtem en Borchtlombeek. Ternat: Wambeek & voor Sint-Pieters-Leeuw: Vlezenbeek, Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken.

Samen één

De gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen zijn allen landelijke gemeenten in de onmiddellijke nabijheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en omringende steden zoals Halle, Edingen, Geraardsbergen, Ninove & Aalst.

- De deelgemeenten Borchtlombeek, Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek en Strijtem zijn de plattelandsdeelgemeenten van Roosdaal en sluiten geografisch aan bij de gemeenten Lennik en Gooik.

- De deelgemeente Wambeek is de enige plattelandsgemeente van Ternat en sluit geografisch aan bij gemeenten Lennik en Roosdaal.

- De deelgemeenten Vlezenbeek, Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken zijn de plattelandsdeelgemeenten van gemeente Sint-Pieters-Leeuw en sluiten geografisch aan bij gemeenten Lennik en Pepingen.

Op administratief vlak behoren de LEADER-gemeenten tot de provincie Vlaams-Brabant en tot het arrondissement Halle-Vilvoorde. Sinds kort behoren ze ook tot de referentieregio Halle-Vilvoorde (ref. regiovorming kabinet Bart Somers). In het noorden grenst het LEADER-gebied Pajottenland aan de gemeenten Liedekerke en Affligem. Die gemeenten hebben een ander landschappelijk uitzicht en zijn meestal ook meer bevolkt. In het oosten vormen gemeenten Dilbeek en Halle de grens, waar het Pajottenland overgaat in Zennevallei.

De regio wordt getypeerd als een groot open-ruimte-gebied vlak bij een metropool. De meeste sterke en zwakke punten van de streek staan dan ook in verband met dit spanningsveld.

FOTO 1 LEADER gebied 10B Totaal.jpg

Blauw netwerk

De Gronckel schreef al meer dan 175 jaar geleden over het interfluvium ‘Dender-Zenne’, waarbij grondrijkdom (zand-leem) de basis vormt voor een rijkdom aan landbouw. Het is de basis van een landschapsbiografie.

Bij de Dender vormt alleen de gemeente Roosdaal een natuurlijke grens tussen stad Ninove en deelgemeente Pamel. De Zennevallei stroomt deels op het grondgebied van deelgemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Ruisbroek.

Tussen Edingen en Geraardsbergen stroomt de Mark doorheen Herne en Galmaarden. De stroom kent (maar vooral kende) vele watermolens.

Ontdek het Pajottenland op Wikipedia


Organigram

Organigram.jpg

Lokale Actiegroep

Net als in de andere Europese LEADER-gebieden is bij Pajottenland+ een Lokale Actiegroep (LAG) opgericht. Dat is een multisectoraal samenwerkingsverband, waarbinnen zowel afgevaardigden uit de publieke als private sector zetelen. Allen hebben ze ervaring met regionale werking in de regio van het Pajottenland. De sectorvertegenwoordigers hebben de ambitie om plattelandsontwikkeling bij Pajottenland+ op een geïntegreerde manier vorm te geven. De lokale ontwikkelingsstrategie is de basis voor die ontwikkeling.

Ingediende projecten worden door de LAG beoordeeld op advies van de expertenwerkgroep.

LAG

32 leden maken deel uit van de huidige LAG. 9 afgevaardigden uit de lokale besturen, 2 uit de provincie Vlaams-Brabant, 1 samenwerkingsverband en 18 uit (middenveld)organisaties en 2 experten. Hiermee voldoet de LAG van Pajottenland+ aan de voorwaarden dat de niet-publieke actoren meer dan 50 procent van het stemrecht hebben (nl. 12 publieke sector en 20 niet publieke sector). 2 personen uit de publieke sector hebben geen stemrecht binnen de LAG (voorzitter en gedeputeerde).

Publieke sector

1. Gemeentebestuur Bever: Kristof Cattie

2.Gemeentebestuur Herne: Frank Nevens

3. Gemeentebestuur Galmaarden: Ludo Van Paepegem

4. Gemeentebestuur Pepingen: Greta Cochez

5. Gemeentebestuur Gooik: Linda De Schutter

6. Gemeentebestuur Lennik: Hendrik Schoukens

7. Gemeentebestuur Roosdaal: Johan Linthout

8. Gemeentebestuur Ternat: Geert De Feyter

9. Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw: Marleen De Kegel

10. Gedeputeerde 'Platteland' Vlaams-Brabant: Gunther Coppens

11. Provincieraadslid Vlaams-Brabant: Elke Zelderloo

12. Samenwerkingsverband ZENDER: Lara De Vos

Niet-publieke sector

Economische sector:

13. KiemKracht: Nathalie Saelens

14. Pajopower: Geert De Pauw

15. ACV Halle-Vilvoorde: Wim Vereeken

Sociale sector:

16. Landelijke Gilden: Tim Kiekens

17. Ferm: Griet De Smet

18. Opbouwwerk Pajottenland: Bruno Moens

19. Huis van het Kind: Annelore Pappaert

20. CAW (JAC): Isabel Geeroms

Ecologische sector:

21. Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei: Alwin Loeckx

22. Klimaatpunt: Reindert De Schrijver

23. Boerennatuur: Joost-Pim Balis

24. Natuurpunt Pajottenland & Zennevallei: Daniël Van De Gucht

Culturele sector:

25. Toerisme Vlaams-Brabant: Koen Craenen

Landbouwsector:

26. Machinering: Joris Claeys

27. Boerenbond: Lien Vandebroeck

Plattelandsondernemers:

28. Coöperatie Lekkers uit het Pajottenland: Willy De Ville

29. Ambassadeurs v.h. Pajottenland: Ilse Dewaelheyns

30. Straffe Streek: Joke Gilles

Experten:

31. Michel Doomst

32. Hans Torrekens

33. Haviland: Koen De Reu

Bestuur

Voorzitter: Frank Nevens, gemeenteraadsvoorzitter te Herne

Secretaris: Michel Doomst, expert

Penningmeesters: Greta Cochez, schepen te Pepingen

Ondervoorzitter: Lien Vandebroeck, regioverantwoordelijke Boerenbond

Expertengroep

-          Eva Roeykens: plattelandscoördinator provincie Vlaams-Brabant

-          Johan Deknopper: tranisatiemanager Proefcentrum Pamel

-          Pierre-Bernard Van Acker: coördinator LEADER Hageland

-          Lieve Borremans: VLM, dienst platteland

-          Piet Vanthemsche: met kennis van het gebied (gebiedsexpert)

-          Werner Godfroid: met kennis van het gebied (gebiedsexpert)

-          Ine Vervaeke (provincie dienst Landbouw): Thema Landbouw

-          Alexander Leysen (provincie dienst Economie): Thema Leefbare Dorpen

-          Frederik Vanlerberghe (provincie dienst Milieu): Thema Landschap

 

Personeel

Robrecht Geeroms, coördinator LEADER Pajottenland+

Algemene Vergadering

Publieke sector

Bever

Galmaarden

Gooik

Herne

Lennik

Pepingen

Roosdaal

Ternat

Sint-Pieters-Leeuw

provincie Vlaams-Brabant

samenwerkingsverband ZENDER

Niet publieke sector

Ferm

Landelijke Gilden

Natuurpunt Pajottenland

Opbouwwerk Pajottenland

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

Lekkers uit het Pajottenland

Machinering Pajottenland

Kiemkracht

Plattelandsklassen

Logo Zenneland

Toerisme Vlaams-Brabant

Klimaatpunt

De Paddenbroek

CAW Halle-Vilvoorde

Andreas Masiuskring

VIAC

Pajottenlands Centrum

ONAV

Panta Rhei

Heemkundige Kring Gooik

UNIZO Vlaams-Brabant

Boerenbond

Provinciale Landbouwkamer

Er(f)goed Galmaarden

De Mark

Boerennatuur

Pajopower

ACV Pajottenland & Zennevallei

Huis van het Kind Pajottenland

Ambassadeurs van het Pajottenland

Straffe Streek

Michel Doomst

Hans Torrekens

Vacatures

Op dit moment zijn er geen openstaande vacatures.