Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en werking van Pajottenland+.

Gegevens op je computer

Op je computer kunnen bestanden staan die onze applicaties gebruiken om vlotter te werken.

De website

Deze verklaring beperkt zich tot de eigen site, pajottenland.be.

Cookies

Webapplicaties maken zo gebruik van "cookies", korte tekstjes die instellingen van de webapplicatie bijhouden. Dergelijke tekstjes kunnen door jouw browser gebruikt worden.

De webapplicaties gebruiken deze bestandjes alleen in die mate dat de applicatie ze zelf nodig heeft. Ze worden niet gebruikt om deze informatie door te spelen aan derden.

De huidige versie van de website van Pajottenland+ maakt nauwelijks gebruik van cookies. Ze worden alleen gebruikt om jouw ervaring te verbeteren.

Gegevensbestanden

De website maakt gebruik van databanken. Die bevatten alleen de publieke gegevens.
Pajottenland+ houdt daarnaast ook gegevens bij nodig voor de werking van zijn diensten in afspraak met zijn partners.
Je kan te allen tijde contact opnemen met Pajottenland+ om de gegevens te raadplegen of te laten aanpassen.

Wachtwoorden

Beheerders van de deelsite beschikken over een wachtwoord dat hen toelaat om gegevens op de site aan te passen.

Gebruik van persoonlijke gegevens

We gebruiken jouw persoonlijke gegevens voor de diensten die Pajottenland+ aanbiedt.

Deze informatie wordt niet gedeeld met derden.

Opvragen van jouw persoonlijke gegevens

Ieder persoon kan zijn persoonlijke gegevens opvragen.

Bij ernstige problemen zal Pajottenland+ samen met jou het probleem analyseren en tot een efficiënte oplossing proberen te komen.

Vragen

Indien je vragen hebt, aarzel niet om Pajottenland+ te contacteren.

Wijzigingen aan deze verklaring

Pajottenland+ houdt zich het recht voor deze verklaring op ieder ogenblik aan te passen. De huidige versie kan hier steeds gelezen worden.

Indien deze verklaring grote wijzigingen zou bevatten die ernstige impact kunnen hebben voor de gebruikers, dan zal Pajottenland+ dit hier melden en de betrokkenen hiervan op de hoogte brengen voor zover Pajottenland+ over de contactgegevens beschikt.