Pajottenland+

Pajottenland+ is een samenwerkingsverband voor plattelandsontwikkeling in de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal. Er worden ook projecten uitgewerkt rond de plattelandseconomie in de 17 gemeenten van het Pajottenland en de Zennevallei.  

www.pajottenland.be

Toerisme Vlaams-Brabant

Toerisme Vlaams-Brabant is het overkoepelende en coördinerende orgaan voor het toerismebeleid op provinciaal niveau en heeft als doel het toeristische-recreatieve beleid voor de provincie Vlaams-Brabant te ontwikkelen en uit te voeren. De provincie Vlaams-Brabant bestaat uit de regio’s Hageland, Groene Gordel en kunststad Leuven.

Bron: www.toerismevlaamsbrabant.be

Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei

De Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei is een culturele organisatie met 15 aangesloten besturen die in het Pajottenland en de Zennevallei het lokale culturele erfgoedveld ondersteunt. De organisatie maakt deel uit van de Cultuurregio Pajottenland Zennevallei en is actief sinds 2011.

Bron: Wikipedia
www.erfgoedcelpz.be

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei zet in op het behoud en versterking van natuur, erfgoed & streekidentiteit. Door initiatiefnemers & inwoners samen te brengen rond een wervend landschapsverhaal en projecten van a tot z te ondersteunen, wordt een hefboom gecreëerd voor concrete terreinacties.

Bron: www.pajot-zenne.be