Verhalen

Equitrail rond Brussel

12.12.2023
Het Pajottenland maakt deel uit van de Groene Gordel rond Brussel. Die Gordel verrast fietsers en wandelaars met kastelen en bijhorende parken, met bossen en weilanden, met unieke dorpskernen, met vergezichten waar je op geregelde tijdstippen de skyline van Brussel kan zien.

LEADER-projecten versterken de streek

29.06.2023
Het Pajottenland heeft heel wat troeven. In deze dynamische regio zetten diverse stakeholders, ik noem ze ook graag de ‘streekhouders', in op de open ruimte, cultuur en erfgoed, wonen én ondernemen. Hiervoor kan het Pajottenland rekenen op de steun van LEADER, een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling.

Raf Van Der Meulen, klimaatslimme fruitteler in het Pajottenland

29.06.2023
Ga je langs bij de hoevewinkel ‘Een Mandvol, fruit van eigen teelt’ in Lennik, dan ontmoet je er Raf Van Der Meulen en zijn vrouw Hadewijch.

Hagen, heggen en houtkanten

28.06.2023
Hagen zijn compacte, geschoren lijnvormige aanplantingen. Heggen zijn uitgroeiende hagen met bloesems en bessen. Houtkanten zijn de diepere, hogere houtige aanplantingen met een bosrandkarakter.

Brabants trekpaard verzoent kracht en elegantie

27.06.2023
Wil je kennis maken met het Brabants trekpaard, ook wel Brabander of Belgisch trekpaard genoemd, dan begin je in Vollezele. Hier ligt de bakermat van dit wereldberoemde en wereldgeroemde paardenras. Het Brabants trekpaard is gekend omwille van zijn kracht, zijn zachte karakter en zijn elegantie.

Plattelandscentrum Peerenbosch

27.06.2023
De site van de toenmalige Tuinbouwschool van Pamel werd in 2020 herdoopt tot het Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch. Zo blijft de site een locatie waar mensen samen komen in het kader van onderwijs/vorming, onderzoek en netwerking/ontmoeten.

Pajotse natuurgebieden en bossen

26.06.2023
Via Hallerbos sluit het Pajottenland aan bij de Brabantse Wouden, goed voor meer dan 10.000 hectare waardevolle natuur. Maar ook in het Pajottenland zelf vind je waardevolle én unieke bossen en natuur terug. In de zeer natte delen langs de vele beekjes, die niet geschikt waren voor productieve landbouw, hield door de eeuwen heen de oude bebossing stand. Neigembos, Berchembos, Bos Nieuwenhove, Steenhoutbos, Raspaillebos, Kesterheide en Ter Rijst zijn nog relicten van oude wouden, net zoals de kleinere bosjes langs de Mark in Galmaarden en de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw. Naast de kleine landschapselementen die als natuur-habitats dienstdoen, kent de regio ook enkele waardevolle natuurgebieden en bossen, hoewel eerder beperkt in omvang.

Ambassadeurs van het Pajottenland vzw

26.06.2023
Pajottenland als merknaam te versterken, verenigen de ondernemers van het Pajottenland zich in de vzw ‘Ambassadeurs van het Pajottenland’. De passie voor hun streek en voor hun onderneming is wat hen bindt. Wie aan de kwaliteitscriteria voldoet en producent is van een streekproduct of streekproductenwinkel heeft, of in het Pajottenland catering of logies aanbiedt kan deel uitmaken van de vzw. Ook leden die inzetten op recreatie zijn welkom. Ondertussen telt de vzw al meer dan 30 leden. Hun website is dus het ideale uitgangspunt voor wie van de streek wil ‘proeven’. Dat mag je zowel letterlijk als figuurlijk nemen.

Art nouveau en art deco

26.06.2023
Brussel zet zich terecht in de markt als art nouveau hoofdstad. De stad telt meerdere gebouwen die een toonbeeld zijn van deze stijl. Art nouveau vertaalt zich zowel in de architectuur van het gebouw als in meubilair en interieurdecoratie. In een art nouveau woonst vloeit alles in elkaar. De rode draad zijn de slingerende, natuurlijke vormen die aan planten en bloemen doen denken. Brussel telt heel wat art nouveau gebouwen. Denk aan het Tassel Huis, het Hortamuseum, het Solvay Herenhuis, … maar ook wie naar het Stripmuseum gaat merkt dat er meer te zien is dan stripverhalen en -figuren.