Plattelandscentrum Peerenbosch

27.06.2023

De site van de toenmalige Tuinbouwschool van Pamel werd in 2020 herdoopt tot het Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch. Zo blijft de site een locatie waar mensen samen komen in het kader van onderwijs/vorming, onderzoek en netwerking/ontmoeten.

Met het plattelandcentrum Peerenbosch geeft provincie Vlaams-Brabant onderdak aan diverse, complementaire partners. Het Proefcentrum Pamel is het onderzoekscentrum voor de biologische teelt van aardbeien en kleinfruit. Het Proefcentrum zet in op praktijkonderzoek zodat werken voor en samenwerken met telers ervoor zorgt dat de onderzoeksresultaten snel op tuinbouwbedrijven wordt uitgerold.

Wie kriekbier zegt, zegt Pajottenland. Om de teelt van Schaarbeekse krieken weer economisch aantrekkelijk te maken ontwikkelt het Proefcentrum Pamel een struikvariant die makkelijk te snoeien en te oogsten is. Op die manier wil het Proefcentrum, in samenwerking met Brouwerij Boon, de toekomst van het streekbier garanderen. Geen Kriek zonder de typische krieken.

Francis Kestemont, pionier in biologische tuinbouw, bewijst dat biologische teelt niet noodzakelijk kleinschalig hoeft te zijn. De voorbije 40 jaar groeide zijn bedrijf in diversiteit van teelten (aardbeien, diverse soorten sla, kolen, … én in grootte. Kestemont bv had nood aan meer ruimte en die vond hij op Peerenbosch. Dichter bij het onderzoek kan je niet produceren.

Lekkers uit het Pajottenland is de coöperatie die het ruime aanbod van streek- en hoeveproducten promoot en op de markt brengt. En VTO organiseert er gespecialiseerde vorming, training en opleiding rond het gebruik van tuin- en landschapsonderhoud.

Peerenbosch laat ook ruimte voor sociale initiatieven. Kiemkracht vzw, het vroegere Pro Natura, zorgt in de regio via sociale tewerkstelling voor ecologisch groenbeheer. Overheden, bedrijven en particulieren kunnen beroep doen op hun diensten.

Wie de parking van Peerenbosch wil oprijden, passeert De Valier, het dienstencentrum voor volwassenen met een beperking. Ga er zeker langs als je dagverse aardbeien wil kopen. Je wordt er warm ontvangen.

Op de parking vind je de Proeftuin van Heden vzw. Deze volkstuin is het resultaat van een groep mensen die samen biogroenten telen. Lekker en gezelligheid troef.

Op zoek naar de Koninklijke Maatschappij van het Belgisch Trekpaard vzw die de belangen van het Brabants Trekpaard verdedigt of de Provinciaal Pomologische Vereniging van Brabant vzw, de vereniging van pitfruittelers? Rij de site op en je vindt ze.

Ook de medewerkers van Pajottenland+ hebben hun kantoren op Peerenbosch. Pajottenland+ is het samenwerkingsverbaand tussen de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal, Ternat en Sint-Pieters-Leeuw , de provincie Vlaams-Brabant , middenveldorganisaties en experten.. Pajottenland+ coördineert het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader. Elk idee dat het Pajottenland helpt versterken kan hier zeker afgetoetst worden. Naast subsidies helpt Pajottenland+ je mogelijks ook de juiste partners te vinden. Pajottenland+ legt de volgende jaren (2023 - 2027) de focus op landbouw, leefbare dorpen en landschap.

Het Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch vind je in Pamel – Roosdaal, Molenstraat 26. Sluit je werking aan bij het DNA van de site en ben je op zoek naar een locatie voor je vergaderingen, opleidingen of kleine evenementen, dan ben je meer dan welkom in Peerenbosch. Je aanvraag kan je mailen naar peerenbosch@vlaamsbrabant.be

Recente blogposts

Equitrail rond Brussel

12.12.2023
Het Pajottenland maakt deel uit van de Groene Gordel rond Brussel. Die Gordel verrast fietsers en wandelaars met kastelen en bijhorende parken, met bossen en weilanden, met unieke dorpskernen, met vergezichten waar je op geregelde tijdstippen de skyline van Brussel kan zien.

LEADER-projecten versterken de streek

29.06.2023
Het Pajottenland heeft heel wat troeven. In deze dynamische regio zetten diverse stakeholders, ik noem ze ook graag de ‘streekhouders', in op de open ruimte, cultuur en erfgoed, wonen én ondernemen. Hiervoor kan het Pajottenland rekenen op de steun van LEADER, een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling.

Raf Van Der Meulen, klimaatslimme fruitteler in het Pajottenland

29.06.2023
Ga je langs bij de hoevewinkel ‘Een Mandvol, fruit van eigen teelt’ in Lennik, dan ontmoet je er Raf Van Der Meulen en zijn vrouw Hadewijch.