Een plattelandsproject indienen

Dien jouw projectidee in van 4 juni 2024 tot en met 30 september 2024

Dien je project in (via het e-loket) van 1 september 2024 tot en met 25 oktober (12u00) 2024

Pajottenland+ is een samenwerkingsverband tussen de gemeentebesturen van de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal, Ternat en Sint-Pieters-Leeuw, de provincie Vlaams-Brabant, (middenveld)organisaties, landbouwers, ondernemers en experten die in de streek actief zijn.

Woon je in één van deze gemeenten of wil je een project realiseren in één van deze 9 plattelandsgemeenten?
Ga dan verder naar onze LEADER-pagina

Weet je al wat LEADER is… Hoe Pajottenland+ werkt… dien dan onderaan jouw idee of microproject in!
Regelmatig zijn er ook oproepen.

Merkgebruikers worden 'Ambassadeurs'

Ondernemen met een hart voor hun streek, voor de merkgebruikers uit 't Pajottenland en de Zennevallei is het 'n bewuste keuze.
Ondernemers uit 't Pajottenland startten in maart 2022 hun eigen vzw 'Ambassadeurs van het Pajottenland'. Doel: de merknaam ‘Pajottenland’ versterken, samenwerken en nieuwe afzetmarkten aanboren. Info? http://www.pajottenlandambassadeurs.be

Tot eind '21 had Pajottenland+ de merkgebruikers onder haar vleugels. Je vindt hen hier onderaan - per categorie - terug.

Via het LEADER-project '175 jaar Pajottenland' werd de overdracht naar de vzw Ambassadeurs van het Pajottenland georganiseerd.

 

3 B's van Pajottenland

Het bruegelse landschap, bieren en onze Brabantse trekpaarden… daar zijn we in het Pajottenland trots op. Wist je dat onze boerenpaarden wereldberoemd zijn? Dat Bruegel Pajotse landschappen vereeuwigde? En dat onze lambiekbieren nergens anders geproduceerd worden?

Lees meer
3 b's - bier.jpg

Bier

3 b's - bruegels landschap.jpg

Bruegel

3 b's - Brabants trekpaard.JPG

Brabantse trekpaarden

Onze projecten

 

175 jaar Pajottenland (promotor)

Pajottenland+ is al enkele jaren bezig met Regional Branding. 175 jaar Pajottenland wordt als (verjaardags)kans gebruikt om met de RB nieuwe wegen in te slaan, namelijk de samenwerking binnen de plattelandseconomie in het Pajottenland te versterken en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen (bv. na corona). Sedert eind 2019 werd er naast de netwerkmomenten ook een stuurgroep opgericht die nauwgezet meebouwt aan het merkgebruik en aan economische plattelandsacties. Dat merkgebruik zal via dit project versterkt worden, met als concreet doel een verzelfstandiging van het economische plattelandsnetwerk en hedendaagse accenten. Vanuit de LEADER-doelstelling DER (développement de léconomie rurale) zal Pajottenland+ dat verzelfstandigde, economische netwerk blijven ondersteunen.

Pajotse toerismepunten (copromotor)

Het project 'Pajotse toerismepunten' zal de streektroeven versterken, vanuit de 6 Pajotse mobipunten. Er wordt in een (e-)deelfietssysteem voorzien dat zowel toeristen, bezoekers als inwoners toelaat om comfortabel grotere afstanden af te leggen in de heuvelrijke streek. Bijkomend zal een aangepast toeristisch infobord een startwijzer vormen om de streek te ontdekken. Met visuele info en verwijzing naar digitale info over het Pajottenland & fiets- en wandelroutes en bezoekwaardigheden. Op die manier wordt er een win-win beoogd van toerisme en mobiliteit, die een transitie naar aangename en duurzame verplaatsingen voor bezoekers en inwoners in de hand werkt.

Pajottenland+ en Vlaamse Ardennen voor streekversterking (promotor)

Het Pajottenland, het Toscane van het noorden en de Vlaamse Ardennen, het decor van Vlaanderens Mooiste. Ook meesters als Bruegel en Adriaan Brouwer, Valerius De Saedeleer en nog zovele anderen zijn extra troeven waar de aangrenzende regio’s blijvend en internationaal mee kunnen uitpakken.
Met dit samenwerkingsproject wensen beide regio’s de plattelandseconomie te versterken door de krachten te bundelen via kenmerken die ze binden zoals landschap, erfgoed, wandelen, fietsen en streekproducten en door het uitwisselen van expertise.
Het Pajottenland heeft enkele jaren geleden het eigen DNA vastgelegd en daaraan streekwerking gekoppeld. De Vlaamse Ardennen zullen met die kennis een eigen traject opzetten. Kwalitatief en toeristisch onthaal op het platteland staat in de Vlaamse Ardennen verder dan in het Pajottenland, maar is onvoldoende ontwikkeld. Er is nood aan een vernieuwend streekonthaal met ruime openingstijden, goede dienstverlening, authenticiteit en belevingswaarde. En niet in het minst ‘gastvrijheid’. De kennis die daarover bestaat, wordt uitgewisseld en versterkt om de streekidentiteit en het ambassadeurschap in beide regio’s naar een hoger niveau te tillen.

Dat beide regio’s aan mekaar grenzen, geeft de kans om een aantal toeristische/recreatieve acties uit te werken en promoten. Hierbij is  streekeigenheid het uitgangspunt.  

Er wordt voorzien in kennisuitwisseling en een aantal acties ter ondersteuning van de coöperatieven m.b.t. hoeve- en streekproducten. Tot slot wil het Pajottenland zich verdiepen in het streekfonds van de Vlaamse Ardennen.

 'Pajottenland 2.0, een land om online lief te hebben'

'Pajottenland 2.0' wil inzetten op een duurzame & open ontsluiting van het unieke en waardevolle karakter in onze regio via opendataplatformen + tools. En door te werken aan een mediawijze on- en offlinegemeenschap. In samenwerking met de gemeentebesturen en ambtenaren, Wikimedia België, Avansa en meemoo zal informatie online toegankelijk worden via Wikipedia en aanverwante Wiki-platformen. Via de ontwikkeling van een handleiding en workshops zullen de drempels verlagen om ervan gebruik te maken. Zo wordt ervoor gezorgd dat meer informatie – ook internationaal – beschikbaar zal zijn. Door in te zetten op hergebruik van de gepubliceerde informatie, zullen geleverde inspanningen maximaal renderen. Een opensourcewidget zal het mogelijk maken om de gewenste content vanop Wikipedia automatisch binnen te trekken op websites van derden. Lokale besturen zullen gemotiveerd worden om aan de slag te gaan met QR-pedia bij het aanmaken van QR-codes in 't landschap. De grote meerwaarde is de beperkte kost die een dergelijke data-omgang met zich meebrengt ten opzichte van gecureerde content en website-ontwikkeling. Zo wordt bijgedragen aan de economische ontwikkeling van onze streek (o.a. toerisme) en worden unieke regio-elementen actief geborgd. Er zal ook kennisoverdracht plaatsvinden door in te zetten op de mediawijsheid van inwoners (on- en offline-gemeenschapsvorming).

Recente blogposts

Equitrail rond Brussel

12.12.2023
Het Pajottenland maakt deel uit van de Groene Gordel rond Brussel. Die Gordel verrast fietsers en wandelaars met kastelen en bijhorende parken, met bossen en weilanden, met unieke dorpskernen, met vergezichten waar je op geregelde tijdstippen de skyline van Brussel kan zien.

LEADER-projecten versterken de streek

29.06.2023
Het Pajottenland heeft heel wat troeven. In deze dynamische regio zetten diverse stakeholders, ik noem ze ook graag de ‘streekhouders', in op de open ruimte, cultuur en erfgoed, wonen én ondernemen. Hiervoor kan het Pajottenland rekenen op de steun van LEADER, een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling.

Raf Van Der Meulen, klimaatslimme fruitteler in het Pajottenland

29.06.2023
Ga je langs bij de hoevewinkel ‘Een Mandvol, fruit van eigen teelt’ in Lennik, dan ontmoet je er Raf Van Der Meulen en zijn vrouw Hadewijch.