Projectoproep LEADER Pajottenland+

Lancering eerste oproep - 8 december 2023! Dien je project in via het e-loket voor 20 maart 2024...

Binnen de eerste oproep worden enkel reguliere projecten toegelaten en dit binnen de Vlaamse en Europese LEADER-thema’s:

1. Innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, en valorisatie van biomassaresten (people)

1.1. Uitvoering van lokale voedselstrategieën, stimuleren en bevorderen van de korte keten, evenals de bijhorende (kleine) investeringen

1.2. Samenwerking met de ambitie om duurzame landbouwverbreding in te zetten voor gemeenschappelijke doelen

1.3. De bijhorende (kleine) investeringen in collectieve infrastructuur of materieel voor oogst, opslag, verwerking en logistiek van biomassa(resten) uit natuur- en landschapsbeheer en lokale land-, tuin- en bosbouw met het oog op een hoogwaardige lokale toepassing en met aandacht voor circulariteit

2. Leefbare en levendige dorpen (profit)

2.1. Participatie van en samenwerking tussen dorpsbewoners en andere plattelandsactoren versterken met volgende ambities

       • De dorpsgemeenschappen toekomstbestendig en divers ontwikkelen

       • De leefbaarheid en sociale cohesie verhogen evenals vereenzaming aanpakken

       • Een kwalitatieve leef- en werkomgeving creëren met innovatieve en duurzame initiatieven

       • Duurzame mobiliteit stimuleren en vervoersarmoede aanpakken

       • De dienstverlening en het voorzieningenniveau verbeteren

2.2. Activeren van burgerschap via capaciteitsopbouw en kennisdeling o.a. via sociale en digitale innovatie

2.3. De bijhorende investeringen in gemeenschapsvormende infrastructuur (publieke ruimte of dorpslokalen) of materieel

3. Biodiversiteit en landschapskwaliteit (planet)

3.1. Samenwerking tussen verschillende plattelandsactoren met de volgende ambities: de open ruimte en het landschap kwalitatief versterken; de biodiversiteit, de bodem- en waterkwaliteit verbeteren; verbindingen creëren die de streekidentiteit versterken, bijdragen aan de klimaatdoelstellingen (adaptatie en mitigatie), landschappen, water en natuur aan elkaar rijgen

3.2. De bijhorende (kleine) investeringen om de biodiversiteit en landschapskwaliteit te versterken

Procedure

Van 8 december 2023 tot en met 20 januari 2024 (kleine 2 maanden) kunnen mogelijke promotoren hun projectidee indienen, pitchen,… Binnen die periode wordt er 1 fysieke LAG-vergadering georganiseerd, nl. 16 januari ’24. Naar gelang de grootte van indiening worden er mogelijks tussentijdse digitale LAG-vergaderingen georganiseerd. Een idee indienen kan via de website of via robrecht@pajottenland.be.

Van 21 januari 2024 tot en met 20 maart 2024 (12u00) (2 maanden) wordt een project ingediend via het e-loket van de VLM. In april ’24 leest de expertengroep de projecten en geeft advies aan de LAG die op zijn beurt samenkomt in de maand mei voor goedkeuring.

- Projecten die dan goedgekeurd worden kunnen starten ten vroegste op 1 juni 2024.

- Projecten kunnen een herkansing krijgen waarbij de promotor de kans krijgt het project te herschrijven, te verbeteren,… Bij een herkansing zal het project ten vroegste op 1 oktober 2024 kunnen starten.

Wie kan indienen en binnen welk gebied?

- De begunstigden zijn alle in het GLB SP erkende begunstigden. Pajottenland+ heeft hier geen beperking opgelegd.

Dienstverleningsprojecten kunnen in de 9 gemeenten van het LEADER-gebied

Investeringsprojecten kunnen in de 6 plattelandsgemeenten Bever, Herne, Galmaarden, Pepingen, Gooik en Lennik alsook in de plattelandsdeelgemeenten Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Strijtem, Borchtlombeek, Wambeek, Oudenaken, Sint-Laureins-Berchem en Vlezenbeek.

Investeringsprojecten kunnen niet in de deelgemeenten Pamel, Sint-Katherina-Lombeek, Ternat, Sint-Pieters-Leeuw en Ruisbroek.

- Investeringen kunnen in filosofie met oogpunt op het algemeen belang en dienen publiek toegankelijk te zijn.

Cofinanciering en projectindiening

Weerhouden projecten komen in aanmerking voor maximaal 65% cofinanciering en zijn uitvoerbaar vanaf goedkeuring. Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 1 juni 2024 en moeten (deels) uitgevoerd worden voor 30/06/2025 en/of 30/06/2026 (maximum 13 maanden en/of 25 maanden). Hou er rekening mee dat verlengingen wellicht niet mogelijk zullen zijn.

Projecten moeten digitaal ingediend worden via het Plattelandsloket, dat je terugvindt op www.vlm.be.

Beschikbae middelen voor 2023-2024

Er is in totaliteit ongeveer 550.000 euro aan subsidies beschikbaar voor de implementatie van reguliere-, koepel-, samenwerkings- en microprojecten. De middelen dienen a rato het aantal ingediende en goedgekeurde projecten verdeeld te worden.

Documenten

Download de nodige beschikbare documenten via deze pagina!

Ga ook naar de webstek van de VLM Informatie over projectoproepen LEADER voor Lokale Actiegroepen | Vlaamse Landmaatschappij (vlm.be) voor het handboek LEADER 2023-2027 en bijhorende documenten.

​​​​​​

RINGtv en 'De verdwenen LOS'

In samenwerking met Ring TV maakten wij een publi-reportage én kwamen we in het nieuws!  
Bekijk het filmpje binnenkort hier op onze webstek.

Onze LOS was bijna verdwenen... ontdek hier hoe dit kwam... nostalgie naar de jaren '80 #PolycarpusTack

Contact

Met vragen of voor bijkomende informatie kan je steeds contact opnemen met het LEADER-secretariaat.

Coördinator Robrecht Geeroms - 054 50 02 45 - robrecht@pajottenland.be