Projectoproep

Projectoproep LEADER Pajottenland+

 

De projectoproep werd afgesloten. Enkel projectideeën die tot en met 30 juni 2021 werden ingediend komen in aanmerking om via het E-loket van de VLM een project in te dienen. Er komt ten vroegste in 2022 een volgende oproep.

 

1.     LEADER-thema's

Binnen  het afgebakende LEADER-gebied Pajottenland+ kunnen initiatieven ter versterking van het platteland rekenen op financiële steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant. Plattelandsprojecten komen in aanmerking als ze binnen één van onderstaande invalshoeken vallen:

Thema 1: ‘duurzame energie en klimaatadaptatie’

  • Maatregel 1: Energieafhankelijkheid verminderen door in te zetten op energiebesparing
  • Maatregel 2: Eigen duurzame  energieproductie als antwoord op stroomtekorten

Thema 2: ‘promotie en profilering streekidentiteit’

  • Maatregel 1: Versterking tussen dorp en buitengebied    
  • Maatregel 2: Verder ontwikkelen, bundelen en inzetten van de Pajotse plattelandstroeven

Thema 3:  ‘leefbare dorpen’

  • Maatregel 1: Inwoners samenbrengen om het dorp levend te houden: sociaal weefsel versterken, lokale dienstverlening uitbouwen, en nieuwe creatieve initiatieven opzetten
  • Maatregel 2: Vandaag werken aan morgen en overmorgen via een modern en toekomstgericht dorpenbeleid
  • Maatregel 3: Een belangrijke basisvoorwaarde is en blijft een plattelandsgebied met ‘leefbare mobiliteit’

Download hier onze lokale ontwikkelingsstrategie LEADER (periode 2014-2020)

De Minister van Plattelandsbeleid Zuhal Demir vraagt om extra 3 thema’s in acht te nemen met name:

  1. Eenzaamheid op het platteland
  2. Lokale landbouw en korte keten
  3. Biodiversiteit

2.     Binnen het gebied van Pajottenland+

Het afgebakende LEADER-gebied bij Pajottenland+ omvat 7 gemeenten: Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal.

3.     Wie kan indienen?

Enkel besturen van de 7 LEADER-gemeenten van Pajottenland+.

Organisaties zonder winstoogmerk die iets willen verwezenlijken in één of meerdere LEADER-gemeenten van Päjottenland+.

4.     Type project

De oproep is zowel voor kleinschalige projecten als voor grotere projecten. Deze zijn enkel subsidieerbaar binnen dienstverleningsprojecten. Hierop wordt dan bij goedkeuring maximum 65% subsidie toegestaan.

5.     Cofinanciering en projectindiening

Weerhouden projecten komen in aanmerking voor maximum 65% cofinanciering, en zijn uitvoerbaar vanaf goedkeuring.  De eindbeoordeling zal vermoedelijk plaatsvinden op het einde van 2021.  Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 1 januari 2022 en moeten uitgevoerd worden  voor 31/12/2023.

Projecten moeten digitaal ingediend worden via het Plattelandsloket, dat je terugvindt op www.vlm.be.

Voorlopig kan je enkel jouw idee aanmelden via onderstaande tabbladen. De nodige documenten vind je ook terug op onze website. Het plattelandsloket wordt opengesteld van zodra het kan. De oproep wordt afgesloten op 30 juni 2021.

6.     RingTV

In samenwerking met RingTV maakten wij enkele promospots en kwamen we in het nieuws! Ga dus zeker eens een kijkje nemen op www.ringtv.be.

Klik hier voor ons persbericht.

Pajottenland + zoekt ideeën om regio leefbaarder te maken | Ring TV | Jouw zender, Jouw nieuws

7.     Contact

Met vragen of voor bijkomende informatie kan je steeds contact opnemen met het LEADER-secretariaat:

Coördinator Robrecht Geeroms
054/50.02.45 (omwille van corona moeilijk bereikbaar)
robrecht@pajottenland.be