Projecten

Start en verantwoording

Wanneer je project werd goedgekeurd ontvang je een officieel schrijven van de Plaatselijke Groep. Daarin staat ook wanneer jouw project start en eindigt en hoeveel de subsidies van het projectbudget zijn.

Je dient je ook 6-maandelijks via declaraties te verantwoorden. De coördinator en/of PG-leden kunnen een (on)verwacht projectbezoek inplannen.

Een project indienen & Declaraties

Twee maal per jaar kan je kosten declareren voor jouw goedgekeurd project. Dit wil zeggen: de facturen indienen opdat ze deels (max. 65%) terugbetaald kunnen worden. Je dient het declaratiedossier bij de coördinator in vóór 15 februari en vóór 15 juli. De aanvaarde kosten worden dan door de Vlaamse Land Maatschappij (VLM) terugbetaald na controle door enerzijds het LEADER-secretariaat van Pajottenland+ en anderzijds de VLM.

Indien je nog geen kosten wenst te declareren maakt je enkel een voortgangsverslag op.

Het declaratiedossier is samengesteld uit:

·       het ingevulde excel-document "Aanvraag cofinanciering"
·       een voortgangsverslag
·       de kostenbewijzen (facturen, onkostennota’s, loonfiches, …)
·       betalingsbewijzen (rekeninguittreksel)
·       tijdsregistraties (enkel voor personeelskosten)
·       extra bijlagen bij het voortgangsverslag (flyers, affiches, linken naar websites, persberichten,…)

Is jouw project voltooid? Bij de laatste einddeclaratie hoort een eindverslag.

Ga naar documenten en kom meer te weten over de richtlijnen bij het declareren OF om een project IN TE DIENEN.