Soorten projecten

De LAG van Pajotteland+ organiseert oproepen voor projecten binnen het gebied. Naargelang de budgetten bekijkt de LAG of deze oproepen meerdere keren per jaar of minder kunnen georganiseerd worden. De laatste projecten dienen goedgekeurd te worden ten laatste op 31/12/2027 en kunnen maximaal doorlopen tot de tweede helft van 2029.

Het LAG-secretariaat zet sterk in op projectmakelaarschap waarbij (co)promotoren en partners begeleiding kunnen krijgen voor de opmaak van projecten. Uiteraard is het niet de bedoeling dat het LAG-secretariaat de projecten schrijft.

De LAG selecteert projecten uit de projectoproepen op basis van de LOS.

Een projectidee of microproject indienen kan altijd! (zie homepagina)

Dienst- en investeringsprojecten

- Dienstverleningsprojecten kunnen in de 9 gemeenten van het LEADER-gebied

Investeringsprojecten kunnen in de 6 plattelandsgemeenten Bever, Herne, Galmaarden, Pepingen, Gooik en Lennik alsook in de plattelandsdeelgemeenten Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Strijtem, Borchtlombeek, Wambeek, Oudenaken, Sint-Laureins-Berchem en Vlezenbeek.

Investeringsprojecten kunnen niet in de deelgemeenten Pamel, Sint-Katherina-Lombeek, Ternat, Sint-Pieters-Leeuw en Ruisbroek.

- Investeringen kunnen in filosofie met oogpunt op het algemeen belang en dient publiek toegankelijk te zijn.

- Promotoren kunnen het maximumpercentage van 65% cofinanciering aanvragen; maar de LAG kan een lager percentage toewijzen.

​​1. Microprojecten

- Focussen op uiteenlopende gebiedsrelevante thema’s die passen binnen de doelstellingen van de LOS

- Ze zijn eenvoudig en concreet omschreven met zeer meetbare en controleerbare effecten, realisaties en indicatoren

- Zijn gericht op kleinere lokale, actoren waarbij feitelijke verenigingen en vzw’s, ondernemers in toerisme-horeca-landbouw, natuurlijke personen, vennootschappen,… kunnen indienen

- Worden uitgevoerd op korte termijn (maximaal 1,5 jaar)

- Hebben een maximale projectkost van €12.000 met een maximale cofinanciering van €7.800

- Voor deze projecten is er een sterk vereenvoudigde administratieve procedure (inclusief vereenvoudigde kostenopties)

- De begunstigden zijn alle in het GLB SP erkende begunstigden, uitgezonderd overheden

- Deze projecten dienen aan het einde van de looptijd éénmalig een declaratie in

- Kosten voor personeel die vast in dienst zijn worden niet toegestaan alsook externe prestaties door studiebureaus

Projectoproepen voor microprojecten zijn er niet. Deze kunnen ten allen tijde ingediend worden tijdens 3 rondes:

  • ronde 1 (10 september – 9 januari) – effectieve start vanaf 10 april
  • ronde 2 (10 januari – 9 april) – effectieve start vanaf vanaf 10 juli
  • ronde 3 (10 april – 9 september) – effectieve start vanaf 10 december

2. Standaard- en koepelprojecten

We opteren voor thematische oproepen die (half)jaarlijks – naar gelang het budget – georganiseerd worden. (zie homepagina)

3. Samenwerkingsprojecten

Het Vlaams Managementcomité (VMC) lanceert projectoproepen voor samenwerkingsprojecten. Ze doorlopen een andere procedure waarbij de LAG in overeenstemming met een andere LAG tot een project komen waarbij het VMC het project al dan niet goedkeurt.

Meer informatie kan je terugvinden via ons 'Draaiboek'.

 

Projectispiratie via inspirerende 'verhalen'

Om jou te inspireren om al dan niet een project 'up te graden' verwijzen we jou graag door naar de webstek

Verhalen | BoerenlandschapPJL (pajottenlandboerenlandschap.be)

 

Een project indienen & declaraties

Twee maal per jaar kan je kosten declareren voor jouw goedgekeurde project. Dat wil zeggen: de facturen indienen, opdat ze deels (max. 65%) terugbetaald kunnen worden. Je dient het declaratiedossier bij de coördinator in vóór 15 februari. En vóór 15 juli. De aanvaarde kosten worden dan door de Vlaamse Land Maatschappij terugbetaald na controle door enerzijds het LEADER-secretariaat van Pajottenland+ en anderzijds VLM.

Indien jij nog geen kosten wenst te declareren, maak je alleen een voortgangsverslag op.

Het declaratiedossier is samengesteld uit:

·       het ingevulde Excel-document 'Aanvraag cofinanciering'
·       een voortgangsverslag
·       de kostenbewijzen (facturen, onkostennota’s & loonfiches …)
·       betalingsbewijzen (rekeninguittreksel)
·       tijdsregistraties (alleen voor personeelskosten)
·       extra bijlagen bij het voortgangsverslag (flyers, affiches + linken naar websites & persberichten …)

Is jouw project voltooid? Bij de laatste einddeclaratie hoort een eindverslag.

Ga naar documenten en kom meer te weten over de richtlijnen bij het declareren, OF om een project IN TE DIENEN.