Pajottenland+ is een samenwerkingsverband tussen de gemeentebesturen van de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal, de provincie Vlaams-Brabant
en (middenveld)organisaties die in de streek actief zijn.

Pajottenland+ ontstond in het kader van het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling LEADER. Op basis van het ontwikkelingsplan dat Pajottenland+ in juli 2002 indiende, werd 't Pajottenland eind december toen als een vd. vijf Vlaamse LEADER-gebieden (naast Brugs Ommeland, Midden-Maasland, Meetjesland en Antwerpse Kempen).