Dien een microproject in

Opgelet: een microproject indienen is pas mogelijk vanaf 8 december 2023!

Een nieuwe programmaperiode

Nieuw vanaf ’23 is dat je een microproject kunt indienen. Dat doe je ook via het e-loket; maar je idee toets je best even af met de coördinator. Opgelet: Besturen kunnen geen microproject indienen, kunnen gene (co)promotor zijn, wel partner.

Microprojecten…

-  Focussen op uiteenlopende gebiedsrelevante thema’s die passen binnen de doelstellingen van de LOS

-  Ze zijn eenvoudig en concreet omschreven met zeer meetbare en controleerbare effecten, realisaties en indicatoren

-  Zijn gericht op kleinere lokale, actoren waarbij feitelijke verenigingen en vzw’s, ondernemers in toerisme-horeca-landbouw, natuurlijke personen, vennootschappen,… kunnen indienen

-   Worden uitgevoerd op korte termijn (maximaal 1,5 jaar)

-  Hebben een maximale projectkost van €12.000 met een maximale cofinanciering van €7.800

-  Voor deze projecten is er een sterk vereenvoudigde administratieve procedure (inclusief vereenvoudigde kostenopties)

-  De begunstigden zijn alle in het GLB SP erkende begunstigden, uitgezonderd overheden

-  Deze projecten dienen aan het einde van de looptijd éénmalig een declaratie in

-  Kosten voor personeel die vast in dienst zijn worden niet toegestaan alsook externe prestaties door studiebureaus

 

Je kunt je microproject voor projectsteun indienen tijdens 3 rondes (hou er rekening mee dat dit uiteindelijk via het e-loket dient te gebeuren):

- Ronde 1 (10 september – 9 januari) – effectieve start vanaf 10 april
- Ronde 2 (10 januari – 9 april) – effectieve start vanaf vanaf 10 juli
- Ronde 3 (10 april – 9 september) – effectieve start vanaf 10 december

De beoordeling zal gebeuren door minstens 1 expert en minstens 3 LAG-leden. Volgende experten/LAG-leden zijn betrokken bij de beoordeling: Eva Roeykens, Greta Cochez, Marleen De Kegel, Johan Deknopper, Koen De Reu en Geert De Pauw.

*
*
*
*
*
*
*