Plattelands-servicewinkels en vermarkting hoeveproducten

Dit project wil de duurzame vermarkting van hoeveproducten en het behoud & versterking m.b.t. 't voorzieningenniveau in ons Pajottenland bevorderen. Via het concept 'servicewinkel-plattelandswinkel'. Dat is immers een diversificatie i.f.v. plattelandseconomie: detailhandel en landbouw zorgen voor 'n verhoging van leefbaarheid m.b.t. plattelandswinkels en bieden kansen aan hoeveproducenten. Daarenboven is er een versterking van de streekidentiteit. Er komt onder meer een duurzaam distributiesysteem van hoeveproducten en producenten naar buurtwinkels. Hoeveproducenten komen op de overkoepelende website van het Pajottenland ... net als informatie over hoeveproducten, buurtwinkels die ze verkopen en servicewinkels-plattelandswinkels.

Projectgegevens

  • Programma:PDPOI
  • Jaartal:2006
  • Projectkost:29.764,63 euro
  • Promotor:Tony Tallon
  • Duurtijd:1 jaar

Contactgegevens

Tony Tallon

Tweekerkenstraat 29

1000 Brussel

tony.tallon@unizo-brussel.be

02 238 07 02