Agrarische verbreding via tewerkstelling - agrarisch landschapsbeheer

Via dit project wil men acties ondernemen, om agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de streek te stimuleren. Het gaat om inventarisatie i.f.v. de huidige situatie m.b.t. mogelijkheden op het vlak van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in 't Pajottenland. En om het opstellen van een gebiedsgericht draaiboek rond agrarisch natuur- en landschapsbeheer, waarin onder andere oplossingen worden aangereikt voor vastgestelde knelpunten. Doel is om op termijn een meer streekeigen landschap te creëren en bij de uitbouw & het onderhoud landbouwers te betrekken.

Projectgegevens

  • Programma:PDPOI
  • Jaartal:2006
  • Projectkost:28.000 euro
  • Promotor:Bart Sammels
  • Duurtijd:3 jaar

Contactgegevens

Bart Sammels

Diestsevest 40

3000 Leuven

bart_sammels@boerenbond.be

016 28 64 38