VolleGaas beleven

Met de VolleGaas-route wordt er vanuit het Strategisch Project Opgewekt Pajottenland en Provincie Vlaams-Brabant voor het eerst een intergemeentelijke doorfietsroute gerealiseerd in Vlaanderen. Het is zowel een fietssnelweg als een lokale fietsroute en verknopen toeristische hotspots en groengebieden met elkaar. De naam VolleGaas verwijst niet alleen naar de nagestreefde vlotheid van de route, maar ook naar Vollezele, Leerbeek, Lennik en Galmaarden, en het kasteel van Gaasbeek waarlangs de route loopt. De aantrekkelijke route zal functionele fietsers richting de hoofdstad loodsen, maar hen ook laten genieten van het aantrekkelijke en veelzijdige landschap in het Pajottenland. Ook voor recreatieve fietsers en toeristen moet de route aangenaam fietsen zijn . Dit laatste willen we samen met de gemeenten Gooik, Galmaarden en Lennik in voorliggend projectaanvraag realiseren. Waar relevant willen we ook de link leggen met deelmobiliteit, mobipunten en de nabijgelegen woonkernen. Werkpakket 1 - Vergroten van de herkenbaarheid en de bekendheid van de VolleGaas-route Enkele specifieke acties (communicatie en evenementen) om meer gebruikers van de VolleGaas-route te bereiken en te informeren. Werkpakket 2 - Opwaardering route met participatie De fietsroute met groen- en randinfrastructuur (o.a. fietsherstelpalen) en andere kleinschalige infrastructuurwerken langs de VolleGaas-route opwaarderen en zichtbaarder te maken.

 

Projectgegevens

  • Programma:PDPOIII
  • Jaartal:2022
  • Projectkost:€134.950
  • Promotor:Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei
  • Duurtijd:1-01-2023 tot 31-12-2024

Doelstellingen

Via dit plattelandsontwikkelingsproject willen wij:

1) Energieafhankelijkheid verminderen door in te zetten op energiebesparing

De energie- en mobiliteitstransitie is een actueel thema. Ook bij de Pajotse gemeentebesturen wordt druk nagedacht over de beste methoden om ons energieverbruik naar beneden te halen en, wat mobiliteit betreft, te streven naar meer duurzame verplaatsingen in landelijk gebied.

Mobiliteitsplannen worden geactualiseerd, fietspaden worden aangelegd of vernieuwd en binnenkort verschijnen in een aantal gemeenten Mobipunten die de intermodaliteit tussen o.m. openbaar vervoer, de wagen en fiets gemakkelijker zullen maken.

Wat dit laatste betreft willen we onze bijdrage leveren door het aanmoedigen van duurzame lokale verplaatsingen en dit met het optimaliseren en aantrekkelijker maken van de VolleGaas-route.

2) Verder ontwikkelen, bundelen en inzetten van de Pajotse plattelandstroeven

Het prachtige landschap van het Pajottenland en de Zennevallei bepaalt het karakter van de streek. Natuur, landschap, landbouw, erfgoed en cultuur gaan hier op een intense manier samen. De VolleGaas-route draagt bij aan die toeristische en recreatieve ontwikkeling. Ambitie is om in de gemeenten Gooik, Galmaarden en Lennik de VolleGaas-route acties te ondernemen die de fietsroute opwaardeert en zichtbaar maakt in goed overleg met Toerisme Vlaams-Brabant.

3) Inwoners samenbrengen om het dorp levend te houden en nieuwe creatieve initiatieven opzetten.
Door bij te dragen tot mobiliteit op mensenmaat gaan we mee in het verhaal van de leefbare dorpen. Het project focust op een betere toegankelijkheid en bruikbaarheid van de fietsroute waarbij we de inwoners willen samenbrengen om mee na te denken voor een betere inbedding in de omgeving van hun dorp (landschappelijk, voor mobiliteit, als beleving, als vertrekpunt voorfietsers).

 


Contactgegevens

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

Donkerstraat 21

1750 Lennik

Tel.: 02 452 60 45

info@pajot-zenne.be