Verhalen uit het Pajottenland

Het activeren van het Pajotse materiële en immateriële erfgoed door een samenwerking tussen hedendaagse kunstenaars/ontwerpers, lokale bedrijven + erfgoed & toerisme. Om op een duurzame wijze waardevol bij te dragen aan de bekendheid van onze streek. En gelijktijdig de sociale cohesie en visibiliteit m.b.t. culturele identiteit van onze inwoners te versterken. 

Projectgegevens

 • Programma:PDPOIII
 • Jaartal:2020
 • Projectkost:63 000 euro
 • Promotor:Isabel Van Bos
 • Duurtijd:1/11/2020 - 31/12/2022
 • Maatregel:
  • LEADER
  • Streekidentiteit

Doelstellingen

Zes projecten zullen gedurende twee jaar onder de projectnaam Verhalen uit het Pajottenland uitgewerkt worden. Telkens nodigt Kunsthal Ter Rijst een culturele instelling of een lokaal gevestigd bedrijf en een kunstenaar of designer uit om het voorgestelde thema uit te werken. Zoals hierboven vermeld, worden thema's besloten in nauw overleg met de bevestigde partners Toerisme Vlaams Brabant, Pajottenland plus, Regionaal Landschap PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI en Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei.

In het eerste jaar worden 2 van de 3 die het Pajottenland en de Zennevallei kenmerken, (Bier en het Boerenpaard), gekoppeld aan sociale vraagstukken die sterk leven in de streek - het omgaan met een groeiende diversiteit - en - het omgaan met dominante economische transities. Hiervoor worden de uitgenodigde kunstenaars en/of ontwerpers geïntroduceerd tot deze lokale trots teneinde zich te laten inspireren door een gedegen kennis voor de ontwikkeling van de projecten. Deze keuze reikt niet alleen de hand aan de lokale gemeenschap maar speelt ook in op het nationale publiek door bekende toeristische troeven te activeren.

De ambities van Verhalen uit het Pajottenland zijn groot. We willen op een innovatieve wijze de bekendheid en visibiliteit van de streekeigen identiteit van het pajottenland herdenken en promoten. Een transgenerationele en identiteit met internationale uitstraling creëren waar een streek fier op kan zijn is een uitdaging. Verhalen uit het Pajottenland omvat de volgende pijlers:

 • Op duurzame wijze waardevol bijdragen aan de bekendheid en visibiliteit van de streek en dit zowel regionaal als internationaal - door bekende hedendaagse kunstenaars/ designers de streekidentiteit te laten herdenken, door multisectorale als publiek- private partnerschappen aan te gaan en deze te communiceren over de sectoren en grenzen heen
 • De sociale cohesie / trots van de streek te versterken - door partners uit verschillende domeinen bij hetzelfde project te betrekken, door de bijzonderheden van de streekidentiteit te onderzoeken met de uitgenodigde kunstenaars en door artistieke producten te produceren waar de Pajottenaar trots op kan zijn
 • Onderzoek voeren naar het lokale verenigingsleven - levendige tradities en artisanale streekproducten
 • In te zetten op multi-sectorale samenwerkingen vanuit cultuur en erfgoedinstellingen, toerisme, plattelandsontwikkeling en de lokale private sector om zo het netwerk te vergroten, kennis en financiële middelen te delen
 • Dialogen opzetten tussen internationale hedendaagse maatschappelijke discours, en lokaal erfgoed, lokale bedrijven en inwoners
 • Nadenken/ reflectie over de streekidentiteit van het Pajottenland via artistieke producten die dichtbij de mensen komen (functionaliteit, decoratieve waarde, etc.)
 • Vernieuwende streekproducten ontwikkelen (economische exportproducten)
 • De eigenheid van het Pajottenland positief uitdragen nationaal en internationaal.

Het traject Verhalen uit het Pajottenland vernetwerkt gelijktijdig het nieuwe instituut Kunsthal Ter Rijst waardevol op lokaal niveau, zowel met overheidsgestuurde partners als met het grote publiek.  


Contactgegevens

Isabel Van Bos

Terrest 2

1670 Pepingen

isabelvanbos@gmail.com

0486 33 65 67