Techniek on the move

Momenteel organiseert Techniekschuur Lennik - naast het wekelijks repair café/open schuur avond - STEM kampen tijdens de schoolvakanties en techniekavonden met als grootste doelgroep jongeren tussen 9-12 jaar. Techniekschuur Lennik geeft momenteel ook workshops tijdens de schooluren aan scholen in Lennik. Voor scholen die wat verder liggen, is de vraag ook groot, maar is het transport een struikelblok. Het openbaar vervoer in het Pajottenland is niet erg uitgebreid en huren van een bus en chauffeur is een grote kost voor scholen. Bedoeling van het project is een techniektrailer te maken waarmee Techniekschuur Lennik naar de (voornamelijk) basisscholen kan gaan zodat zij niet moeten investeren in de dure infrastructuur en toch zeer praktische en uitdagende STEM workshops kunnen aanbieden aan de leerlingen. Ook zullen 15 educatieve workshops uitgewerkt en uitgetest worden in samenwerking met de 26 partners. Deze kunnen later gebruikt worden als educatieve pakketten in de scholen in het Pajottenland en bij uitbreiding Vlaams Brabant (en later in het natraject ook Oost-Vlaanderen en Brussel). De focus ligt op leerlingen tussen het 3e en 6e leerjaar van het basisonderwijs, omdat dit een doelgroep is die al de nodige motorische en intellectuele vaardigheden bezitten om al redelijk ingewikkelde STEM projecten aan te kunnen, maar momenteel nog geen of een beperkt platform aangeboden krijgen via de scholen om deze al vanaf de leeftijd van 9 jaar ten volle te kunnen ontwikkelen. 

Projectgegevens

 • Programma:PDPOIII
 • Jaartal:2020
 • Projectkost:100 437,50 euro
 • Promotor:Techniekschuur Lennik
 • Duurtijd:01/10/2020 - 31/12/2022
 • Maatregel:
  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Doelstellingen

Het hoofddoel van dit project is de technische kennis van Techniekschuur Lennik naar de kinderen in alle scholen van het Pajottenland (en later bij uitbreiding Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen) te brengen. Ten opzichte van de huidige werking van Techniekschuur Lennik zijn er drie nieuwe doelstellingen.

 1. Op dit moment gaan bijna al onze activiteiten door in het atelier Techniekschuur in SintKwintens-Lennik, omdat het niet evident of zelfs onmogelijk is om machines zoals onze huidige lasercutter (met afmetingen 2x1x1m) te verplaatsen. Onze vakantiekampen trekken weliswaar reeds deelnemers aan vanuit verschillende dorpen rondom Lennik, maar voor onze workshops in samenwerking met scholen blijft deze beperkt tot de Lennikse scholen. Qua openbaar vervoer is het Pajottenland niet echt ruim bedeeld. Het huren van een bus en chauffeur is een kostelijke zaak ten opzichte van de kost van de workshop zelf. Met een mobiele Techniekschuur (toch de belangrijkste toestellen ervan) kunnen we naar scholen gaan om daar STEM activiteiten te organiseren. We plannen een aanhangwagen op maat te maken waarin we een kleine lasersnijder, enkele 3D printers en een kleine CNC frees kunnen in onder brengen. Dit doen we volledig op maat zodat deze in een sporthal of lokaal met brede deuren kan binnen gereden worden. De ophanging van de aanhangwagen dient aangepast te worden of een vering dient ontwikkeld te worden om de hightech toestellen zonder schade te kunnen vervoeren. Anders zouden deze telkens ontregeld worden, of erger nog permanent beschadigd. Ook voor ander kleiner materiaal zoals soldeerbouten, lijmpistolen en kleine handwerktuigen voorzien we plaats, zodat we ter plaatse de bestaande en eventueel nieuwe workshops in de scholen zelf georganiseerd kunnen worden.
 2. De workshops die Techniekschuur Lennik nu aanbiedt voor de vakantiekampen zijn vooral ludiek opgezet en duren meestal 2 tot 5 dagen. Op die tijd kan je voldoende lessen voorzien om de deelnemers de basics aan te leren van zowel solderen, microcontroller programmeren, basis electrische circuits en/of CAD tekenen. Deelnemers hebben zo al een stappende dino, gepersonaliseerd dokter bibber spel (met hun eigen foto), een heuse robot gemaakt. Wij voorzien op dit moment 1 begeleider per 5 leerlingen. Voor scholen mogen de projecten maximaal een halve dag tot een dag duren en zouden er best maximaal 2 tot 3 begeleiders per klas voorzien moeten worden. Het is de bedoeling om 15 workshops uit te werken in samenwerking met de partnerscholen. We gaan hierbij staren met een long-list van 25 tot 30 ideeën, waarbij we deze in samenspraak met de scholen beperken tot een short-list van 15 workshops. Deze 15 workshops gaan we over de partners verdelen zodat elke workshop 2 keer gegeven wordt. We voorzien tussen de eerste en tweede ronde een zomervakantie om de workshops aan te passen in functie van de feedback van leerlingen en leerkrachten. Bedoeling is dat we voor elke workshop de educatieve meerwaarde geoptimaliseerd is, een duidelijk stappenplan voor leerlingen en begeleiders is uitgewerkt en er een bill of materials is die Techniekschuur gemakkelijk kan gebruiken in het natraject. 
 3. Veel lagere scholen worstelen met de introductie van STEM doeleinden. Zeker de organisatie van praktisch gerichte workshops is geen evidentie. Dankzij de techniek on the move-aanhangwagen kunnen de scholen in het Pajottenland in de toekomst niet enkel ex cathedra evenementen organiseren en/of bezoeken, maar de kinderen zowel met het hoofd als handen leren werken en doorzetten tot het einde om een afgewerkt product te maken. De ervaring leert ons dat de kinderen op het einde van de workshops enorm trots zijn op zichzelf en dikwijls voor het eerst iets echt from scratch gemaakt hebben. De scholen moeten zo niet in dure machines investeren en het techniek on the move project zou in het natraject self-sustaining kunnen zijn en werk verschaffen aan een aantal workshopbegeleiders en de keuze kunnen geven uit 15 goed uitgewerkte workshops van een halve dag of een dag.

Contactgegevens

Ronald Rafael Van Ham

Jan Baptist Van der Lindenstraat 100

1750 Lennik

info@techniekschuur.be

0497 87 31 17