Promotie Pajottenland

In de nazomer van 2004 startte Pajottenland+ als promotor met een eigen communicatie- en promotieproject. Dat project laat meerdere doelstellingen van het ontwikkelingsplan aan bod komen. In de eerste plaats betekent promotie bekendmaking van onze regio. Voorts wil Pajottenland+ met dit initiatief ook de samenlevingsopbouw en het natuurbehoud in onze zes gemeenten bevorderen. Een voorbeeld: honderd zitbanken.
In 2005 werd het project 'Pajottenland - tijdloze streek’ van Opbouwwerk Pajottenland opgenomen in het communicatie- en promotieproject. Doel is om in 24 dorpen van de zes gemeenten een zonnewijzer te plaatsen, om educatie en toerisme te bevorderen ... eventueel met 'n zonnewijzerroute.

Projectgegevens

  • Programma:PDPOI
  • Jaartal:2004
  • Projectkost:141.970 euro
  • Promotor:Secretariaat Pajottenland
  • Duurtijd:1 jaar

Contactgegevens

Secretariaat Pajottenland

Donkerstraat 21

1750 Gaasbeek

pajottenland.plus@pajottenland.be

02 532 57 58