Pajottenland van je bomen/dromen

In het Pajottenland kunnen bomen gezien worden als de dragers van ons landschap. Dat bomen zuurstof leveren, stofdeeltjes absorberen, bescherming bieden tegen wind en zon weet iedereen. Maar bomen doen veel meer dan dit alleen. Bomen optimaliseren de bodem- en waterkwaliteit, geven visuele afscherming, bieden bescherming tegen erosie en overstromingen, verminderen geluidsoverlast, zorgen voor een rustgevende sfeer en hebben ook een invloed op de psyche van de mens wat o.a. leidt tot minder criminaliteit. Bomen zorgen voor ons welzijn.

Dat de bomen in het Pajottenland van groot belang zijn is duidelijk. En toch zijn er tal van bedreigingen die ervoor zorgen dat bomen wegkwijnen of gekapt worden. Als een boompje groeide dit project; de wortels zochten water op, de stam werd dikker, de vele takken boden een nestplaats voor sprankelende ideeën zodat er uiteindelijk een gelaagd project tot stand kwam.

Projectgegevens

 • Programma:PDPOII
 • Jaartal:2012
 • Projectkost:130.680 euro
 • Promotor:Vzw Regionaal Landschap Zenne, Zuun & ZoniĆ«n
 • Duurtijd:1/1/2012 - 31/12/2014

Doelstellingen

 • Ondersteuning van buurtinitiatieven en verenigingen o.b.v. handleiding ‘landschapsbouwer’ en ideeën uit ‘Groen in de stad’
 • Draagvlakactiviteiten en terreininrichting rond 3 x 7 ‘bomenplekjes’ in het Pajottenland (één per jaar per gemeente).
 • Specifieke aandacht voor landbouw en economie in het bomenbeleidsplan.
 • Samenwerking met regional branding ivm bijv. bomenspaarkaart en/of ontwikkelen van streekproducten.
 • Bomenbeleidsplan voor het Pajottenland (met ook aandacht voor andere KLE’s)
 • Handleiding voor bewoners
 • Terreinacties rond gesuggereerde ‘bomenplekjes'

Contactgegevens

Leen Van de Weghe

Donkerstraat 21

1750 Gaasbeek

leen.vandeweghe@rlzzz.be

02 452 60 45