Pajottenland 2.0: een land om online lief te hebben

Pajottenland 2.0 wil inzetten op het duurzaam en open ontsluiten van het unieke en waardevolle karakter van de regio door gebruik te maken van open-data platformen en tools én door te werken aan een mediawijze on- en offline gemeenschap. In samenwerking met de gemeentebesturen- en ambtenaren, Wikimedia België, Avansa, en meemoo maken we informatie online toegankelijk via Wikipedia en aanverwante Wiki-platformen. Via de ontwikkeling van een handreiking, workshops, etc. willen we de drempels verlagen om hiervan gebruik te maken. Zo zorgen we ervoor dat meer informatie -ook internationaal- beschikbaar wordt. Door in te zetten op hergebruik van de gepubliceerde informatie, zorgen we dat de geleverde inspanningen maximaal renderen. We ontwikkelen een open-source widget die het mogelijk maakt om de gewenste content vanop Wikipedia automatisch binnen te trekken op websites van 3den en motiveren lokale besturen om aan de slag te gaan met QR-pedia bij het aanmaken van QR-codes in het landschap. De grote meerwaarde hiervan is de beperkte kost die dergelijke omgang met data met zich meebrengt ten opzichte van gecureerde content en de ontwikkeling van aparte websites. Zo dragen we bij aan de economische ontwikkeling van de streek (o.a. toerisme), borgen we actief de unieke elementen van de regio, zorgen we voor kennisoverdracht, zetten we in op de mediawijsheid van de inwoners en doen we zowel aan on-als offline gemeenschapsvorming. 

Projectgegevens

 • Programma:PDPOIII
 • Jaartal:2021
 • Projectkost:€115.310
 • Promotor:Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei
 • Duurtijd:01.01.2022 - 31.12.2023

Doelstellingen

Dit plattelandsontwikkelingsproject wil bijdragen aan de economische ontwikkeling van de regio door:

 • Informatie over de regio beter te ontsluiten en dus sneller vindbaar te maken
 • Het internationaal op de kaart zetten van de regio doordat de informatie ontsloten via het project aansluitend in een internationale context wordt gedeeld
 • Kennis zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen door het gebruik van open licenties
 • De streek te promoten doordat informatie over de regio sneller kan gevonden worden
 • Het Pajottenland vanuit toeristisch oogpunt beter op de kaart te zetten, door meertaligheid te faciliteren
 • Door de ontwikkeling van een specifieke widget waardoor de kost van de ontwikkeling en implementatie door derden bijzonder laag ligt ten opzichte van wanneer zij gebruik zouden maken van gespecialiseerde platformen
 • Digitale innovatie te introduceren in een plattelandscontext
 • In te zetten op open-data en opensource: hierdoor ontstaat als het ware een nieuwe grondstof waar toekomstige ondernemers aan de slag kunnen Hiernaast willen we inzetten op het verbeteren van de omgevingskwaliteit door de gemeenschappen te versterken en te verbinden door: 
 • In te zetten op mediawijsheid bij de inwoners
 • On-en offline community-building binnen de bestaande internationale Wiki-gemeenschap 
 • Inwoners rond een thema actief met elkaar te verbinden Het borgen van het unieke karakter van het Pajottenland door: 
 • In te zetten op kennisdeling - Data, inhoud en media over de streek toegankelijk te maken
 • Open en genetwerkt ontsluiten van kennis 
 • Inwoners te betrekken bij informatie over de streek Concrete resultaten die binnen dit plattelandsproject zullen gerealiseerd worden:
 • Ontwikkeling van een widget: data vanuit Wikipedia kunnen zo makkelijk hergebruikt worden door derden. Hierbij zullen ze op een gecureerde manier data kunnen binnentrekken vanuit Wikipedia, zo kunnen ze zelf beslissen welke info ze wensen te tonen op hun website. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze investering maximaal kan renderen voor de diverse spelers in de streek. Bovendien is de kostprijs gering in vergelijking met andere mogelijkheden zoals gespecialiseerde sites en andere platformen. 
 • 90% van het cultureel en agrarisch erfgoed eigen aan de streek ontsloten via Wikipedia
 • Handleiding zodat lokale actoren en inwoners zelf aan de slag kunnen met de Wikimediaplatformen (Wikipedia, Wikimedia Commons): op deze manier verduurzamen we niet alleen het project, maar zetten we ook blijvend in op e-inclusie en mediawijsheid hetgeen breder gaat dan enkel de regio
 • Organisatie van in situ workshops en lezingen die zo bijdragen aan o Het verbinden van de gemeenschap o Kennisdeling o Versterken van de digitale competenties van de inwoners

Contactgegevens

ZENDER

Molenstraat 102

1700 Dilbeek

Tel.: 02 451 69 49

info@zender.be