Pajotse toerismepunten

Het project 'Pajotse toerismepunten' zal de streektroeven versterken vanuit onze 6 mobipunten. Er wordt in een (e-)deelfietssysteem voorzien dat zowel toeristen, bezoekers als inwoners toelaat om comfortabel grotere afstanden af te leggen in onze heuvelrijke streek. Bijkomend zal een aangepast toeristisch infobord een startwijzer vormen om de streek te ontdekken. Met visuele info en verwijzing naar digitale info over het Pajottenland, fiets- & wandelroutes en bezoekwaardigheden. Op die manier wordt een win-win beoogd van toerisme en mobiliteit, die 'n transitie naar aangename/duurzame verplaatsingen voor bezoekers & inwoners in de hand werkt.

Projectgegevens

 • Programma:PDPOIII
 • Jaartal:2020
 • Promotor:gemeente Roosdaal
 • Duurtijd:1/10/2020 - 30/6/2023
 • Maatregel:
  • LEADER
  • Streekidentiteit

Doelstellingen

De doelstelling van het project 'Pajotse toerismepunten' is vanuit de mobipunten onze toeristische troeven te versterken met (e-)deelfietsen en toeristische infoborden. En dat in eerste instantie met het oog op de toerist/bezoeker. Tegelijk biedt het deelsysteem een extra vervoersalternatief voor de inwoners.

 1. Ambassadeurschap: Pajotse troeven worden door de toerist/bezoeker gemakkelijk en op een aangename manier ontdekt. Het onderliggende mobipunt vormt een breed/bereikbaar startpunt ... met onder andere openbaar vervoer en parking voor auto's en fietsen. Het toeristische infobord voor het mobipunt wordt slim samengesteld als een aantrekkelijke en eenvoudige startwijzer naar nabije routes & bezoekwaardigheden. De (e-)deelfietsen helpen zeker ook om de mooie streek comfortabel en ontspannen te kunnen ontdekken. 
 2. De mobiliteits-knooppuntfunctie van mobipunten wordt dus met (e-)deelfietsen uitgebreid. Ook de inwoners krijgen daardoor toegang tot dit vervoersalternatief ... naast het openbaar vervoer of de (e-)(deel)auto. De elektrische fiets biedt een uitgebreider actieradius en vormt zo 'n valabel alternatief voor belangrijk aandeel van de verplaatsingen. Bv. voor inwoners die geen elektrische fiets bezitten omwille van te onregelmatig nodig of de investering. Of andere drempels. Of gewoon de bus gemist hebben of geen goede aanluiting vinden met openbaar vervoer. Daarnaast kunnen bezoekers die met het openbaar vervoer komen de (e-)deelfiets gebruiken voor hun last mile.
 3. (E-)deelfietsen dragen bij tot een duurzamer mobiliteit. Ze ondersteunen de modal shift m.b.t. een deel van het klassieke, gemotoriseerde vervoer naar 't veel efficiëntere fietsen. Fietsen die daarbij aangedreven worden door menselijke kracht en elektriciteit, die op een duurzame en nabije manier kan opgewekt worden.

We plannen eind 2021 de infrastructuur te realiseren . In 2022 wordt er binnen het project verder gewerkt aan verdere activering, evaluatie en optimalisatie.

Dankzij de deelfietsritten is het resultaat goed meetbaar en opvolgbaar.

De geleerde lessen uit de evaluatie en kennisdeling kunnen leiden tot aanbevelingen voor volgende stappen in het Pajottenland en gelijkaardige projecten elders in Vlaanderen.


Contactgegevens

Nicole Van Schepdael

Brusselstraat 15

1760 Roosdaal

nicole.vanschepdael@roosdaal.be

054 89 49 01