Pajots hart voor 'Koesterburen'

Het prachtige landschap van het Pajottenland is een lappendeken, een land van Bruegel dat samenhangt met eeuwen van familiale landbouw. Net als elders in Vlaanderen staat dit evenwicht tussen landschap, natuur en landbouw onder druk. Hierbij bestaat nog steeds behoorlijk wat onwetendheid en onbegrip tussen landbouwers, natuurbeschermers en inwoners. Een aantal streekproducenten maken gebruik van streekmerk Pajottenland (aantal ervan hebben zich recent verenigd in de coöperatie ‘Lekkers uit het Pajottenland’ waarbinnen ze samenwerken voor promotie, logistiek en geschenkpakketten met hun producten). Buiten het feit dat ze in de regio produceren hiermee communiceren is er momenteel geen concrete link terug gelegd met natuur en land schap in Pajottenland & Zennevallei.

De provinciale biodiversiteitscampagne ‘Koesterburen, je hebt meer buren dan je denkt!’ heeft als ambitie om gemeenten, verenigingen, landbouwers en inwoners nauwer te betrekken op basis van een aantal typische planten en dieren, de zogenaamde Koesterburen. Het Regionaal Landschap wil zorgen voor een extra impuls en het betrekken van het brede publiek bij deze campagne

Projectgegevens

  • Programma:PDPOII
  • Jaartal:2013
  • Projectkost:13.100 euro
  • Promotor:Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei
  • Duurtijd:1/1/2014 - 1/6/2015

Doelstellingen

  • Meer begrip tussen landbouwers, natuurbeschermers en inwoners/consumenten.
  • Grotere rol van natuur en landschap in streekmerk Pajottenland.
  • Bijkomende financiering voor natuur- en landschapsprojecten.
  • Versterken en verbreden van campagne 'Koesterburen'.

Contactgegevens