'Kyoto in het Pajottenland' ... samen voor hernieuwbare energie op 't platteland

De energiekost voor de Pajotse gezinnen bedraagt een heel aanzienlijk bedrag. Alleen voor onze elektriciteitsconsumptie betalen we met alle 19.000 gezinnen samen jaarlijks € 15.000.000 (of 770 euro/gezin). Omdat we in onze regio zelf geen elektriciteitsproducenten hebben, verdwijnt dat geld elk jaar opnieuw naar grote en buitenlandse elektriciteitsproducenten (Frankrijk + Nederland & Duitsland). Momenteel hebben we in onze streek dus geen enkele democratische zeggenschap i.f.v. verdeling m.b.t. opbrengst van de energieproductie, het installatiebeheer en energieprijs die daarvoor aan onze inwoners gevraagd wordt. Er zijn nochtans duidelijke alternatieven mogelijk. In Dardesheim (Duitsland) wordt door middel van wind- en zonne-energie 45 x meer elektriciteit geproduceerd dan er verbruikt wordt. Het schiereiland Thy (het noorden van Denemarken) voorziet met zijn 46.000 inwoners in 100 % van z'n eigen elektriciteitsbehoeften. En voor 85 % in zijn verwarmingsbehoeften door middel van lokale en  hernieuwbare energiebronnen. Het eiland Samsö heeft dezelfde ontwikkeling gekend. In de jaren negentig besloten alle burgers samen, om hun eigen energie op te wekken. Op dit moment wekken ze 100% van hun elektriciteit op door middel van gemeenschappelijk beheerde windmolens. En 70% van hun warmte door middel van zonne-energie en biomassa. Het eiland staat bekend als het 'duurzame energie-eiland van Denemarken. De plaatselijke energieacademie ontvangt jaarlijks 6000 bezoekers die de regio rond dit thema willen bezoeken. Dichterbij kennen we het project van de coöperatie 'Beauvent' in Diksmuide, waarbij 1000 gezinnen samen geïnvesteerd hebben in 2 windmolens. En de projecten van Ecopower in Eeklo waarbij eveneens 2 windmolens geplaatst zijn samen met inwoners en gemeente. Eén aspect hebben de projecten alle gemeenschappelijk: het zijn heel succesvolle realisaties m.b.t. hernieuwbare energie, die volledig gedragen zijn door lokale bevolking. In Eeklo en Diksmuide bijvoorbeeld werden bij de aanvraag van vergunningen voor windmolens geen lokale bezwaarschriften ingediend. Dit lokale draagvlak is gerealiseerd dankzij de participatie van alle mogelijke partners in projecten: financieel en democratisch. Iedereen kan mee investeren in de projecten en iedereen beslist mee over opbrengsten en energieprijs van installaties. Zo wordt hernieuwbare energie niet alleen een ecologisch, maar ook 'n belangrijk lokaal & sociaal en economisch project. De energieprijs voor gezinnen onder lokale controle krijgen en opbrengsten van energieproductie laten terugvloeien naar de directe regio via rendementen op het aandeelhouderschap. Maar ook via investeringen in andere sociale projecten. Vaak blijkt dan ook dat één hernieuwbaar energieproject in de streek een katalysator vormt voor vele andere projecten rond duurzame & sociale ontwikkeling: opwaardering van dorpscentra, uitbouw gemeenschaps- en ontmoetingscentra en ondersteuning i.f.v. lokale projecten.

Projectgegevens

 • Programma:PDPOII
 • Jaartal:2013
 • Promotor:Vzw 'Educatief centrum de Paddenbroek'
 • Duurtijd:1/1/2014 - 31/3/2015

Doelstellingen

Informatie- en communicatiecampagne

 • Informatiemomenten organiseren met alle partijen (gemeentelijke raden, intergemeentelijke momenten & bedrijfsgilden en gezinnen). Onderwerp: mogelijkheden m.b.t. participatieve en hernieuwbare energie in de streek.
 • Voorstelling hernieuwbare energieprojecten aan de hand van projecties ... bv.: film 'De vierde revolutie' (presentaties bestaande projecten).
 • Bezoek aan bestaande projecten in binnen- en buitenland.

Opbouwen van samenwerkingsstructuur

 • Ontwikkelen van stuurgroep 'Participatieve en hernieuwbare energie in het Pajottenland'.
 • Ontwikkeling vanuit stuurgroep van wettelijke en organisatorische aanpakwijze voor hernieuwbare energie in het Pajottenland.
 • Uitbouwen van financiële samenwerkingsvorm tussen landbouwers, gezinnen en gemeenten rond samen investeren in lokale & hernieuwbare energieprojecten.

Realisatie van eerste projecten rond hernieuwbare energie

 • Oprichting van coöperatie rond hernieuwbare energie in het Pajottenland.
 • Samenbrengen van zo veel mogelijk partijen uit het Pajottenland, om samen te investeren in hernieuwbare energie-installaties.
 • Realiseren van projecten rond hernieuwbare energie in het Pajottenland.