Kyoto in het Pajottenland

Via dit project is 't de bedoeling om het Pajottenland te laten uitgroeien tot een speerpuntregio i.h.k.v. een drastische vermindering van de kwetsbaarheid in onze regio m.b.t. dreigende energieschok en ecologische schok. Via de ontwikkeling van een lokaal beleid & lokale initiatieven m.b.t. ontwikkeling i.f.v. windenergie, biomassa en zonne-energie is het mogelijk ontwikkeling & welvaart in deze streek op 'n duurzame manier te behouden. En verder te versterken. Tegelijkertijd wil het project een aantal (gemeentelijke) afvalstromen drastisch terugdringen, door ze aan te wenden als grondstof voor de productie van duurzame energie.

Projectgegevens

  • Programma:PDPOII
  • Jaartal:2010
  • Projectkost:498.473 euro
  • Promotor:Bruno Moens
  • Duurtijd:2,5 jaar

Contactgegevens

Bruno Moens

Lindeveldweg 16

1750 Lennik

moenslennik@yahoo.com

02 306 45 62