Jeugdverblijf KLJ en Chiro Strijland

Al zestig jaar zijn Chiro en KLJ begrippen in Strijland (Gooik). Ongeveer 26 jaar hebben zij hun werking in hetzelfde gebouw. Dat gebouw wordt tijdens de zomervakantie en weekends verhuurd aan andere jeugdverenigingen voor kampen & weekends.

Maar na jaren begint het gebouw verschillende gebreken te vertonen. Er dienen heel wat aanpassingen te worden geleverd om de (brand)veiligheid te verhogen. En te kunnen evolueren naar een jeugdverblijf categorie A. Ook willen we onze lokalen renoveren door kleine schilderwerken en materiaalaankoop, dat nodig is voor de inrichting van een jeugdverblijf.

Veel van deze werken worden gedaan door vrijwilligers. Behalve dan de werken die dienen gedaan te worden door een erkend installateur. Om de renovatie- en onderhoudswerken te financieren, proberen KLJ en Chiro Strijland inkomsten te verwerven via verschillende subsidiekanalen. Een overzicht.

  • Aanvraag provinciale subsidie voor jeugdverblijfinfrastructuur.
  • Subsidieaanvraag 'Goed, beter en best'.
  • Gemeentelijk subsidiereglement voor infrastructuur jeugdlokalen
  • Eigen inkomsten door eetfestijnen, fuiven enz.

Met dit project willen we onze lokalen opknappen, zodat ze door de brandweer opnieuw goedgekeurd worden. En we ze dus ook opnieuw kunnen gebruiken voor verhuur aan andere jeugdverenigingen voor kampen en weekends. Met dit project willen we onze lokalen dus in de eerste plaats brandveilig maken. Onder andere met branddeuren en een blusinstallatie voor de keuken. We willen ook zorgen voor extra comfort voor de huurders. Dat willen we doen door onder andere de keuken op te knappen. Door frigo’s te kopen. En de lokalen te verven. Verder willen we de lokalen ook gewoon aanpassen aan ons eigen comfort en ze veiliger maken voor onze werking op zondag. Daarom installeren we ook centrale verwarming en zal er aan het dak gewerkt worden. Als dit project klaar is, zijn de lokalen dus ook gereed voor verhuur. En zijn ze beter geschikt voor onze eigen werking. Met nieuwe lokalen - die volledig goedgekeurd zijn door de brandweer - kunnen we meer groepen aantrekken voor verhuur. En dus meer jeugdverenigingen kennis laten maken met het Pajottenland. 

Projectgegevens

  • Programma:PDPOII
  • Jaartal:2012
  • Projectkost:1.840 euro
  • Promotor:Annelore Van Lathem
  • Duurtijd:N.A

Doelstellingen

Het project richt zich naar jeugdverenigingen (leeftijd: 6 tot +/- 25 jaar) uit de streek en ver daarbuiten. We willen een kwaliteitsvol jeugdverblijf aanbieden. Het Pajottenland heeft als belangrijke troeven zijn landelijke karakter en natuurpracht. Wij willen die troeven gebruiken om groepen buiten de regio te laten genieten. Onze landelijke regio is dus de perfecte locatie voor een weekend of kamp van een jeugdvereniging.

 

Uit ervaring met het jeugdverblijf van Chiro Uidekrij in Gooik is gebleken dat een jeugdverblijf het uithangbord van de streek wordt. Groepen leren de streek kennen en komen vaak daarna nog terug. Ook de plaatselijk handelaars en horeca hebben daar voordeel bij. Toerisme kan dus ook zo aangewakkerd worden. 

 

Als de lokalen erkend worden als jeugdverblijf, is ook weekendverhuur mogelijk. En kunnen dus nog meer groepen gebruikmaken van onze lokalen en dus ook kennismaken met het Pajottenland.


Contactgegevens

Annelore Van Lathem

Strijlandstraat 57

1755 Gooik