Intergemeentelijk clean team

Dit project beoogt het herbicidenvrij onkruidbeheer van een aantal proeflocaties. Via het project wordt gestreefd naar het verwerven van kennis en ervaring met betrekking tot herbicidenvrij onkruidbeheer. Om zo op termijn kansen te creëren voor de sociale economie, om duurzame banen te scheppen in die nieuwe sector.

Projectgegevens

  • Programma:PDPOI
  • Jaartal:2004
  • Projectkost:223.829 euro
  • Promotor:Jan de Kegel
  • Duurtijd:2,5 jaar

Contactgegevens

Jan de Kegel

Lt. Jacopsstraat 11

1750 Lennik

bwpajot@bwpajot.be

02 532 12 40