'Het huis van het Pajottenland' - met 5 troeven samen 't duurzame Pajottenland opbouwen

Europa ondervindt steeds meer de invloed van de klimaatverandering, zo ook in Vlaanderen. Volgens de Europese Commissie wordt het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2013 best afgestemd op de Europa 2020-strategie. In het GLB 2014-2020 wil Europa hervormingen die rekening houden met de klimaatswijziging, en die het hoofd bieden aan toekomstige uitdagingen wat betreft onder meer economie en milieu. Maar ook vitaliteit van het platteland en diversiteit van de landbouw vormen een uitdaging. Milieu, klimaatsverandering en innovatie zijn richtinggevende thema’s binnen de plattelandsontwikkeling van het nieuwe GLB. Groene maatregelen moeten bijdragen tot een duurzame toekomst van het platteland, waarbij Europa nadruk wil leggen op biodiversiteit, bio-energie en innovatie. De prioritaire focus ligt op maatregelen in verband met milieu en levering van collectieve goederen.

Deze prioritaire focus realiseer je in de plattelandsgemeenschappen niet ‘van vandaag op morgen’. Samenleven op het platteland houdt in dat de gemeenschap in een Leadergebied via de bottom up samen naar deze prioritaire focus streeft. De openbare besturen van de zeven gemeenten uit het Leadergebied Pajottenland wachten niet op het nieuwe GLB 2014-2020 om met de eigen inwoners te werken aan een duurzaam platteland en een leefbare toekomst. Via het project ‘Met 5 troeven samen het duurzame Pajottenland opbouwen’ willen de openbare besturen op een innovatieve wijze via informatie en inspraak komen tot initiatieven en tot integratie. Dit zal bijdragen tot de duurzame toekomst van het Pajottenland.

In dit ‘koepelproject’ zijn zeven deelprojecten opgenomen:

 • Duurzame leefbaarheid in ons peri-urbane platteland met milieu, klimaat, …
 • Duurzame Pajotten via ‘Kyoto’
 • Leefbaarheid in ons peri-urbane platteland met dorpskernversterking, ontmoetingslokalen, inburgering, en integratie op het platteland – sociale cohesie
 • Gezamenlijke communicatie
 • Maandelijks regio-overleg
 • Recreatie: uitwerken van een termijnvisie
 • Deelproject rond ‘eigenheid’: een poort per gemeente
 • Educatief Pajottenland: uit in ons platteland – (terrein)promotie

De duurzame toekomst van het Pajottenland komt in elk van de deelprojecten rechtstreeks of onrechtstreeks aan bod. In elk projectonderdeel worden immers de sterke punten van de regio naar voor geschoven, en dat is onder meer de huidige duurzame toestand van het Pajottenland, met landschap, landbouw, natuur, landelijk erfgoed, en zo meer.

Projectgegevens

 • Programma:PDPOII
 • Jaartal:2012
 • Projectkost:347.700 euro
 • Promotor:Vzw Pajottenland+
 • Duurtijd:1/7/2012 - 30/6/2015

Doelstellingen

 • werken aan een duurzame toekomst voor de Pajottenland+regio, en dat via innovatieve processen
 • werkwijzen opzetten voor betere integratie van nieuwe inwoners
 • samenwerking tussen de gemeentebesturen
 • overleg en samenwerking tussen gemeentebesturen en hun inwoners en verenigingen
 • sensibilisatie voor de duurzame toekomst
 • bijkomende educatieve facetten voor de schoolgaande jeugd
 • communicatie met en naar de inwoners

Contactgegevens

Jos Huwaert

Molenstraat 26

1760 Roosdaal

jos.huwaert@pajottenland.be

054 50 02 45