Het huis van het Pajottenland

De gemeentebesturen van het gebied Pajottenland+ krijgen als kleine, rurale gemeenten altijd meer opdrachten. Soms ontbreken de expertise en middelen om daaraan te voldoen. Samenwerking is een middel om dat euvel aan te pakken. Ook de 'Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten' (VVSG) is van oordeel dat samenwerking tussen landelijke gemeenten een manier is om noden vlotter aan te pakken. IGSV Haviland is eind 2006 met een dienst Streekontwikkeling gestart en ziet kansen in een samenwerkingsverband tussen gemeentebesturen. Sedert 2003 is Pajottenland+ een bestaande structuur, waarin de gemeentebesturen zijn vertegenwoordigd. Door samenwerking met Pajottenland+ kan van bij aanvang een vlotte werkwijze worden opgestart. De samenwerking dient ertoe te leiden dat de gemeentebesturen gezamenlijk nieuwe acties uitwerken en voor bepaalde landelijke thema’s gezamenlijk zullen communiceren. Elke gemeente wil zich ook meer profileren naar jong en oud ... als deel van het grotere streekgeheel.

Projectgegevens

  • Programma:PDPOII
  • Jaartal:2010
  • Projectkost:215.200 euro
  • Promotor:Jos Huwaert
  • Duurtijd:3 jaar

Contactgegevens

Jos Huwaert

Molenstraat 26

1760 Roosdaal

jos.huwaert@pajottenland.be

054 50 02 45