Herbronnen & herbuurten

Waar we de komende jaren in het Pajottenland willen op inzetten, kunnen wij samenvatten tot een missie. Via dit plattelandsontwikkelingsproject willen we de verbinding versterken tussen gezondheid en natuur. We willen een meervoudige gezondheidswinst bereiken en de publieke ruimte inzetten als determinant voor gezondheid & gezond gedrag. Samen met de gemeentebesturen en -ambtenaren + lokale & bovenlokale organisaties. Zoals daar zijn: MOT, Velt + vzw Waerbeke & Toerisme Vlaams-Brabant, en streekambassadeurs uit het Pajottenland. Maar ook met lokale wandelverenigingen, korteketeninitiatieven & natuur-en bewegingscoaches + LOGO Zenneland zullen we acties op poten zetten die het welzijn van mens en landschap verbeteren. Zo kan via de inrichting van buurtplekjes (waarin water, ontmoeting en rust centraal staan) & het organiseren m.b.t. publieksactiviteiten gezondheid + leefomgevingskwaliteit bevorderd worden. Rond thema's als geluid, voeding & beweging en mentaal welbevinden.

Projectgegevens

 • Programma:PDPOIII
 • Jaartal:2020
 • Projectkost:48.000 euro
 • Promotor:Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei
 • Duurtijd:1/11/2020 - 31/12/2022
 • Maatregel:
  • LEADER
  • Streekidentiteit

Doelstellingen

In 2021-2022 wensen wij samen met LOGO Zenneland, Pajotse gemeentebesturen en vzw Waerbeke een nieuw LEADER-project uit te rollen over het Pajottenland. Via dit plattelandsontwikkelingsproject willen wij de verbinding versterken tussen gezondheid en natuur. We willen een meervoudige gezondheidswinst creëren en de publieke ruimte inzetten als determinant voor gezondheid en gezond gedrag. Zo kan via de inrichting van buurtplekjes (waarin water, ontmoeting en rust centraal staan) én het organiseren m.b.t. publieksactiviteiten gezondheid + leefomgevingskwaliteit bevorderd worden. Rond thema's als geluid, voeding & beweging en mentaal welbevinden.

Met dit project willen we.

 1. Inzetten op 4 gezondheidsaspecten (voeding, geluid & mentaal welbevinden en beweging), om zo de streekidentiteit te versterken. En om leefbare dorpen te creëren. En de lokale economie te ondersteunen. 
 2. Stilte- of luwteplekken onderzoeken, versterken en benoemen door o.a. stiltewandelingen te ontwikkelen. En door lezingen te organiseren. 
 3. Cultuurhistorisch erfgoed (waterputten en bronnen) reactiveren met het oog op ontmoeting: buurtplekken. 
 4. Droogteproblematiek op buurtniveau bespreekbaar maken, door kennis/informatie te delen over waterputten en bronnen in het Pajottenland (inventaris & herstel). 

Contactgegevens

Alwin Loeckx

Donkerstraat 21

1750 Lennik

alwin@pajot-zenne.be

02 452 60 45