Educatie Pajottenland

De projectuitvoerders willen duidelijk aantonen dat natuur en landbouw hand in hand gaan in deze rurale regio. Vanuit de landbouwsector bestaan er reeds pakketten rond educatie en plattelandsbeleving. De natuureducatie dient deze stappen nog te zetten. Vanuit beide sectoren wordt de nood gevoeld om samen de unieke waarden die landbouw en natuur in het Pajottenland ontplooien, ook in educatieve pakketten aan te bieden. Op en rond Paddenbroek worden twee pakketten uitgewerkt rond landbouw en natuur. Regionaal Landschap bundelt natuurgebieden, landschappen en landbouwlocaties in een pakket 'paradijsplekjes', en legt deze in de vier seizoenen zelfs vast op dvd. Riso gaat in Herne een pilootproject opzetten om het samenleven tussen landbouwers en andere dorpsbewoners te verbeteren. De ontwikkelde methodiek wordt nadien ter beschikking gesteld van de andere gemeenten van het Pajottenlandse Leadergebied. Tijdens de projectperiode gaan deze initiatiefnemers een beleidsplan uitwerken voor een gezamenlijk aanbod van 'Educatie Pajottenland'. Ook voor Paddenbroek wordt een planning uitgedokterd.

Projectgegevens

  • Programma:PDPOII
  • Jaartal:2009
  • Projectkost:N.A
  • Promotor:Wouter Goolaerts
  • Duurtijd:N.A