BUITENgewoon GEZINd in het Pajottenland

Om de meest kwetsbare gezinnen (met lage mobiliteit) te bereiken in de regio van het Pajottenland. Om ontmoeting te stimuleren. En om de dienstverlening en ondersteuning dichter bij kwetsbare gezinnen te brengen, worden pop-upontmoetingsnamidagen georganiseerd. Een soort babycafé. Ouders kunnen er terecht voor informatie over dienstverlening, om met andere ouders te spreken. En voor materiële ondersteuning (pop-upruilwinkeltje, luierkasten enz.). Daarvoor wordt samengewerkt met de OCMW's. En met heel wat lokale partners.

Projectgegevens

  • Programma:PDPOIII
  • Jaartal:2018
  • Projectkost:41 980 euro
  • Promotor:Leren @ Vaart
  • Duurtijd:1/7/2018 - 30/6/2020
  • Maatregel:
    • LEADER
    • Leefbare dorpen

Doelstellingen

Het project wil kwetsbare ouders extra kansen geven, door hen uit hun isolement te halen, rekening houdend met de vervoersproblematiek in het Pajottenland. We willen dat doen, door in de kerkdorpen pop-up-ontmoetingsmomenten te organiseren met workshops ... begeleid door vrijwilligers.

Het project wil de dienstverlening die er is, dichter bij de ouders brengen door informatie te geven en warme doorverwijzing te doen tijdens die ontmoetingsmomenten. Het project wil hen pedagogisch ondersteunen door workshops en doe-activiteiten. Doel is hen materieel ondersteunen door activiteiten rond delen, ruilen en weggeven te combineren met de workshops. Onder andere een pop-upruilwinkeltje. Het project wil experimenteren met oplossingen voor mobiliteitsdrempels, die er vaak zijn bij de doelgroep.

Na projectperiode zal het project ingebed worden in de organisatie en jaarplanning van verschillende partners. En in de activiteitenlijst m.b.t. 't 'Huis van het Kind Pajottenland'.


Contactgegevens

Marleen Lefevre

Bosstraat 12a

1755 Gooik

mlefevre@landelijkekinderopvang.be