Bruegel: kunsticoon van gisteren voor een leefbaar Pajots platteland van morgen. Kort: 'Met Bruegel naar morgen'

 • Gemeentebesturen en economische actoren in het Pajottenland willen het bruegeljaar 2019 gebruiken om toeristisch en recreatief in te zetten op de troeven en opportuniteiten van ons landelijk gebied, met Bruegel als één van de 3 B’s, en als ‘Pajottenland’ naar buiten te komen. Zo worden economische kansen gecreëerd voor meerdere jaren. 
 • Korte keten-acties krijgen een duidelijke plaats in dit project. Pajotse producten krijgen meer zicht en meer verbruik in de horeca- en logiessector. Daarenboven zorgen Pajotse producten voor een financiële bonus van het verenigingsleven door verkoop in de dorpen, ter vervanging van bijvoorbeeld dozen wafels.
 • Behalve de economische sectoren zullen meerdere verenigingen en deelgroepen van de bevolking worden betrokken bij ‘Met Bruegel naar morgen’, om dit project te helpen uitgroeien tot een breed ‘levend’ streekproject met een duurzame toekomst. 
 • Doelpubliekgerichte promotie en communicatie zoals (één voorbeeld) seizoenbeelden via Feratel op Eén en Canvas moeten Vlamingen, Brusselaars, Nederlanders,… aanzetten om het Pajottenland te bezoeken om zo de plattelandseconomie en de leefbaarheid te versterken. 
 • Na het project zullen de ambassadeurswerking en de opgezette samenwerkingsverbanden zorgen voor blijvende economische stimulansen en activiteiten voor leefbaarheid in de Pajotse dorpen.

Projectgegevens

 • Programma:PDPOIII
 • Jaartal:2018
 • Promotor:Pajottenland+
 • Duurtijd:1/7/2018 - 30/6/2021
 • Maatregel:
  • LEADER
  • Streekidentiteit

Doelstellingen

I. Vertrekkende vanuit de idee dat een aantal gemeentebesturen en economische actoren in de Pajottenland+regio de voorbije jaren en maanden én in aanloop naar het bruegeljaar 2019 vragende partij zijn om :

 • Toeristisch en recreatief meer in te zetten op de opportuniteiten van ons landelijke gebied en als Pajottenland naar buiten te komen; 
 • De opportuniteiten bieden kansen om een aantal economische sectoren op het platteland meer overlevingsmogelijkheden aan te reiken, of nieuwe initiatieven uit te bouwen;
 • Bruegel moeten we als ‘troef’ inzetten voor de hele regio, het zuiden van het Pajottenland toont in 2017 een meer open landschap dat nauwer aansluit bij de landschappen van de kunstschilder, die factor moeten we gebruiken. ; 
 • Bruegel is geen ééndagsvlieg voor 2019, en moet op langere termijn impulsen en impact blijven geven voor onze regio.

II. Vertrekkende vanuit het idee dat de Pajotten, uit meerdere deelgroepen van de bevolking en met verscheidene interesses, zelf betrokken zullen worden bij bovenstaande uit te werken en uit te voeren denkpistes, zal ‘Met Bruegel naar morgen’ uitgroeien tot een breed ‘levend’ streekproject met een duurzaam toekomstperspectief.

Doelstellingen:

 1. Toerisme en recreatie, met een knipoog naar Bruegel, zorgen voor een sterkere plattelandseconomie. In de bruegelwerken zijn vele facetten vereeuwigd die we in de 21ste eeuw in het Pajottenland nog steeds kunnen aanbieden. We vermelden landschap, landbouw, gastronomie, erfgoed, volkscultuur… Onze regio zal onder meer via dit project een aantal economische acties en arrangementen uitrollen waaruit landbouwers, verwerkers, streekproducenten en horeca een meerwaarde voor hun bedrijf kunnen realiseren. 
 2. Meer leefbaarheid in onze dorpen door Pajotten naar de open ruimte te brengen. De inwoners van de zeven gemeenten bekijken we in dit project ook als recreant, erfgoedzoeker, natuurontdekker of kunstliefhebber. Bij de acties en arrangementen nemen de Pajotten hun leefbaar dorp mee naar de open ruimte van ons Leadergebied, maar ook naar de buur(t)dorpen. 
 3. Korte keten bevorderen door samenwerking tussen verenigingen en producenten. Onze streekproducten als ‘korte keten’ onder onze Pajotse kerktorens aan de man/vrouw te brengen en zo de betrokken sectoren te ondersteunen. 
 4. Intergemeentelijke en intersectoraal samenwerking stimuleren. Het dorpsleven onder de eigen kerktoren ‘levend houden’ is een noodzaak. Toch is het ook opportuun om over het dorpsmuurtje te kijken en op ontdekking te gaan. Daarom worden een aantal acties en arrangementen intergemeentelijk opgezet en worden de plattelandssectoren ook regionaal betrokken (waar mogelijk). De samenwerking zal ook lopen via de ambassadeurswerking die we met Pajottenland+ hebben opgezet, en waaraan Toerisme Pajottenland en Zennevallei ook meewerkt.
 5. Troeven, landelijke economie en leefbaarheid verder bundelen en blijven koppelen aan het sterke merk ‘Pajottenland’ en er de nodige promotie en communicatie aan koppelen De laatste jaren merken we dat de naam ‘Pajottenland’ steeds meer wordt opgepikt in de nationale media en andere kanalen. Het recentste voorbeeld komt uit het duidingsprogramma ‘De Afspraak’ op Canvas op 20/12/2017: Guy Polspoel zopas in 'De afspraak': "Heel veel supporters van Anderlecht komen uit het Pajottenland." En niemand rond de tafel die moet vragen waar 'ons' Pajottenland ligt... Door die aanpak te blijven volgen gaan we met de regio de bekendheid nog versterken, waardoor de betrokken economische sectoren en de leefbaarheid verbetert. De naambekendheid van de regio en de samenwerking in het Pajottenland zorgt ook steeds voor meer merkgebruikersambassadeurs. 
 6. Brede betrokkenheid via volgende doelgroepen: Horeca, logiesaanbieders, dienstenaanbieders streekidentiteit (merkgebruikers)
  - Pajotse producenten (merkgebruikers)
  - Lokale verenigingen - Lokale inwoners
  - Recreanten, toeristen, bezoekers, consumenten

Contactgegevens

Jozef Huwaert

Molenstraat 26

1760 Roosdaal

jos.huwaert@pajottenland.be

054 50 02 45