Bever Beter Best

Het project is gebaseerd inzichten bekomen uit de statistieken (StatBel & https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be & Arcadis RUP) De bedoeling van het project is, om op basis van een mix, de verschillende zwaktes en sterktes van onze gemeente aan te pakken of extra in de verf te zetten. Daar waar de plattelandsgemeente Bever, gemiddeld t.o.v. Vlaams Gewest zwak in is; wordt er extra stimulans aangereikt om dit te verbeteren, en waar er al intrinsiek sterke elementen van Bever aanwezig zijn, worden ze verder uitgebouwd en geoptimaliseerd, met specifieke aandacht om met verschillende actoren en gemeentelijke raden en lokale organisaties samen te werken. Het is een mixed en 4 ledig project. 

Projectgegevens

 • Programma:PDPOIII
 • Jaartal:2021
 • Projectkost:€14.500
 • Promotor:Ferm
 • Duurtijd:17.01.2022 - 31.12.2023

Doelstellingen

 • Bevers toerisme met eigenheid van veel kapellen en lokale heksenverhalen, themawandelingen tijdens Kerst en Pasen (winter en lente) met gemakkelijk communiceerbare routes die mystiek en nieuwsgierigheid aanwakkeren; minstens 4 exposities van lokaal gemaakte crea volgens thema in 15 kapellen 
 • telkens gedurende 1 maand. Crea vrouwen maken met hetzelfde thema, in dezelfde workshop, met dezelfde materialen, variaties in uitvoering. Lokale trots ivm tentoonstellen van deze lokale kunstwerkjes.
 • Kansarmere gezinnen de kans geven om hun kinderen meer fruit te doen eten, kennis te laten nemen van de lokale producten, door de 10 weken opvang, de streekeigen producten aan te bieden, voor per dag 60 kinderen in kinderopvang 't Sterretje, max 8 w grote vakantie, 2 w Pasen (=3.000 snacks). De korte keten bij lokale bevolking meer zichtbaar maken en bewustwording creëren. 
 • Bever voorzien van meer gemeentegroen dan de huidige akkers en weilanden : minstens 5 km berm en 10 are braakliggend terrein met wilde bloemenweides bezaaien om zo de biodiversiteit te bevorderen, en ook de lokale imkers meer kan te geven om hun bijen productief te laten zijn. Meer kruisbestuivingen dankzij grotere aanwezigheid van nuttige insecten.
 • Toelichtingen verschaffen bij cultureel erfgoed. Starten met minstens de 6 culturele erfgoedpanden langs de wandelroute 2 uit "Kruispunt van Culturen" met QR codes voorzien, in samenwerking met Erfgoedcel. 
 • Eenzaamheid op Platteland bestrijden. Deelname aan activiteiten zorgen voor structuur, perspectief en digitale sociale inclusie
 • wat een ideale manier is om eenzaamheid op platteland tegen te gaan. De Gepensioneerdenbond, 2e jeugd Bever van 60 tot 70 pers, maandelijks elke 1e di van de maand, komen er 40 tal samen, nu met focus rond eten, drinken en babbel 
 • waar we extra informatieve aspecten willen aan koppelen zoals valpreventie, rouwverwerking, wilsbeschikking, giften en nalatenschappen. Maar vooral digitale inclusie, om deze kwetsbare groep beter te informeren en zo ook sociale communicatie met kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen te bevorderen en hun eenzaamheid te bestrijden. 

Contactgegevens

Ferm Bever – Gemeente Bever

Plaats 10

1547 Bever

Tel.: 054 58 89 25

dorinda@gemeentebever.be