'Amateurs en volkse Pajotten'

Momenteel draait VTM in het Pajottenland opnamen voor de tv - serie ‘ Amateurs ’ . Hierbij komt de streekeigenheid aan bod. Landschappen en de naam Pajottenland en Pajotten komen duidelijk in beeld en worden vernoemd. Deze komt in de herfst van 2014 op het scherm. Samen met ‘Weekendje Weg’ organiseert VTM een natraject. Via dit natraject kan de streek promotie maken via het aanbieden van arrangementen: logiesaanbiedingen, bedrijfsbezoeken bij streekondernemers, allerhande evenementen, en zo meer. Om dit natraject mogelijk te maken wordt aan meerdere spelers in de regio een financiële bijdrage gevraagd. Dit zijn onder meer gemeenten en regionale actoren die rond de streek werken zoals de Erfgoedcel, Regionaal Landschap, Toerisme P&Z,... De gemeentebesturen uit de Leaderregio Pajottenland w illen hiervoor gezamenlijk als regio naar buiten komen. Daarom kiezen ze ervoor om een groots streekevenement o p te zetten waarvoor aansluiting past bij dat natraject, namelijk ‘weekend van de volkscafés’.

Projectgegevens

  • Programma:PDPOII
  • Jaartal:2013
  • Projectkost:35.637 euro
  • Promotor:Vzw Pajottenland+
  • Duurtijd:1/1/2014 - 30/6/2015

Doelstellingen

  • de regio in de kijker plaatsen en zo kansen creëren voor de plattelandseconomie
  • werken aan een duurzame toekomst voor de Pajottenland+regio , door de plattelandseconomie te ondersteunen
  • de streekeigenheid en –identiteit in de k ijker plaatsen om het landelijke karakter van de regio te kunnen behouden
  • samenbrengen van meerdere organisaties en regionale actoren, en daar de sectoren van de horeca en de plattelandsproducenten aan toevoegen, om een brede streekwerking op te zetten, met als doel de bovenstaande punten te bereiken
  • de gemeentebesturen spelen een ‘netwerkrol’ door elk in hun eigen gemeente de betrokkenen te engageren in dit project, vanuit de streekorganisaties en Pajottenland+ wordt de regionale coördinatie opgenomen

Contactgegevens

Jos Huwaert

Molenstraat 26

1760 Roosdaal

jos.huwaert@pajottenland.be

054 50 02 45