175 jaar Pajottenland ... Pajots werk maakt de regio sterk

Pajottenland+ is al enkele jaren bezig met 'regional branding'. 175 jaar Pajottenland wordt als (verjaardags)kans gebruikt om met de RB nieuwe wegen in te slaan. Namelijk de samenwerking binnen plattelandseconomie in het Pajottenland te versterken. En in te spelen op nieuwe ontwikkelingen (bv. na corona). Sedert eind 2019 werd naast de netwerkmomenten een stuurgroep opgericht, die nauwgezet meebouwt aan het merkgebruik en economische plattelandsacties. Dat merkgebruik willen we met dit project versterken. Met als concreet doel een verzelfstandiging van het economische plattelandsnetwerk met hedendaagse accenten. Vanuit de LEADER-doelstelling développement de l'économie rurale zal Pajottenland+ dat verzelfstandigde economische netwerk blijven ondersteunen. 

Projectgegevens

 • Programma:PDPOIII
 • Jaartal:2020
 • Promotor:Pajottenland+
 • Duurtijd:1/10/2020 - 31/3/2022
 • Maatregel:
  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Doelstellingen

Het Pajottenland heeft een sterk streekmerk en een 70-tal ondernemers uit verschillende sectoren van de plattelandseconomie werken eraan mee. Via dit project wordt het netwerk van de merkgebruikers versterkt en begeleid naar een meer zelfstandige organisatie. Waarbij na verloop van tijd merkgebruikers en ambassadeurs het gros van de uitvoerende taken op zich nemen.

 • Het Pajottenlandmerk versterken door het meer te verspreiden in de regio. Samen met de huidige merkgebruikers, streekorganisaties en streekactoren nagaan welke andere actoren in de regio het merk kunnen gebruiken. Er passende criteria aan koppelen, samenwerking bevorderen en Pajotse producten aanbevelen bij de nieuwe gebruikers & actoren. Landschap en natuur integreren, complementair maken met Straffe Streek en kennis vergaren bij (af)lopende, provinciedekkende projecten.
 • De huidige groep merkgebruikers-ambassadeurs begeleiden naar een meer op zichzelf staand netwerk. En naar de uitbouw van sterkere, professionele afzetkanalen met als streefdoel blijvende resultaten voor de plattelandseconomie. Uit de huidige groep merkgebruikers is een stuurgroep samengesteld. Die groep van een twintigtal ondernemers bouwt momenteel (onder leiding van Pajottenland+) aan de toekomst. Het is de bedoeling om de groep meer zelfstandig te laten werken. En zo te komen tot volgende resultaten.
  1) Het ontwikkelen van een visie op korte termijn omtrent verzelfstandiging.
  2) Commercialisering clusterwerking per sector en/of sectoroverschrijdend met versterkte samenwerking aantrekken van primaire Pajotse producten en producenten ... onder meer uit de landbouw.
  3) De huidige groep merkgebruikers-ambassadeurs begeleiden naar een meer op zichzelf staand netwerk (zonder volledig los te koppelen van de LEADER-werking).
  4) Uitwerking en uitbouw van nieuwe afzetmogelijkheden voor de regio, met voorkeur om bestaande kanalen te versterken. En/of uit te breiden i.r.t. (af)lopende projecten, criteria aanscherpen en andere domeinen onderzoeken tot toetreding.
 • Gerichte communicatie en promotie volgens de noodwendigheden en beschikbare mogelijkheden anno 2020: vooral digitaal, beperkt drukwerk, verrassingscommunicatie & marketingmateriaal. Gebruikmaken van de media. Samenwerking met streekorganisaties, Straffe Streek & Lekkers uit het Pajottenland + lokale/provinciale en Vlaamse overheden.
 • Einddoel: meer gebruikers van het Pajottenlandmerk en verspreiding in grotere plattelandsdomeinen ... wat meer streekgevoel creëert. Een verzelfstandigd netwerk van merkgebruikers met een verbeterd en economisch rendement voor de ondernemingen & verbeterde/versterkte en/of nieuwe afzetkanalen. Korte keten Pajottenland explicieter op de kaart ... evenals kleine voetafdruk.

Contactgegevens

Robrecht Geeroms

Molenstraat 26

1760 Roosdaal

robrecht@pajottenland.be

054 50 02 45