Verhalen

Zonneboeren, uniek verdienmodel voor boer en buur

04.07.2022
Land- en tuinbouwers hebben heel wat dakoppervlakte dankzij hun schuren, stallen en loodsen. Bij de juiste oriëntatie van het dak kunnen hier zonnepanelen op gelegd worden. De opgewekte energie wordt gebruikt om stallen te ventileren, koeien te melken, fruit en groenten te koelen en te bewaren, …

Boerkozen, stadslandbouwers avant la lettre

01.07.2022
Boerkozen, ook wel perkuzen genoemd, waren landbouwers die ten westen van Brussel aan kleinschalige, gemengde tuinbouw deden. Ze zijn zo typisch voor het Pajottenland en de Zennevallei dat ze erkend zijn al immaterieel erfgoed.

620 kilometer wandelplezier

30.06.2022
De beste manier om het Pajottenland te doorkruisen is te voet. Een uitgestrekt netwerk van knooppunten verbindt Bever in het oosten met Sint-Pieters-Leeuw in het westen. Je loopt van Halle in het zuiden tot Roosdaal in het noorden.

Boerenlandschap Pajottenland

29.06.2022
Vlak naast Brussel ligt een unieke streek: het Pajottenland. Deze website neemt je mee door het gebied, toont de synergie tussen landbouw, natuur, (eet)cultuur, erfgoed, toerisme, ... en toont hoe dit samenspel dit boerenlandschap vormt. Tegelijk willen we Pajotse land- en tuinbouwers en andere 'streekhouders' inspireren om het Pajottenland verder te versterken op economisch, ecologisch en maatschappelijk vlak. Onze verhalen zijn 'proevertjes'. Heb je goesting in meer, dan vind je vaak een link naar meer achtergrond in het verhaal zelf.

Van Boerenlandschap naar Landschapspark?

14.06.2022
n het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 staat de ambitie om enkele Nationale Parken en Landschapparken op te richten. In een Landschapspark ligt de klemtoon op landschapskwaliteit en de verschillende functies van een afgebakend​ gebied. Landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme gaan er hand in hand. In een Nationaal Park ligt de klemtoon op natuur en biodiversiteit. Tussen april 2021 en mei 2023 bekeek een coalitie van lokale actoren van het Pajottenland welke gedragen ambities ze samen konden uitrollen om de streek te versterken. Ze ambieerden daarbij een erkenning als landschapspark.