Pajottenland+ V.Z.W.

(Bij)leren in je vrije tijd


Directeur van Arche'duc Werner Godfroid hoort graag wat in de streek leeft om zo mee het vormingsaanbod te helpen

Je bent nooit te oud om (bij) te leren! Arch'educ is een volkshogeschool voor volwasseneneducatie waar je cursussen kan volgen die passen in de vrijetijdssfeer. Je zal er geen officiŽle diploma's ontvangen maar wel je persoonlijke groei ontwikkelen, wat minstens even belangrijk is. We stelden Werner Godfroid, directeur van Arch'educ enkele vragen over de werking in Halle-Vilvoorde en meer specifiek in het Pajottenland.

Dag Werner, hoe bepalen jullie je educatief aanbod?
Wij trachten vooral samenwerkingsverbanden aan te gaan met lokale overheden, verenigingen, OCMW's,ÖBij activiteiten zorgen wij voor de educatieve invulling. Door lokaal samen te werken weten we ook veel beter wat de behoeften zijn in de streek en kunnen we een breder draagvlak creŽren.

Organiseren jullie ook vaak vorming in het Pajottenland en staan er binnenkort activiteiten op het programma?
Zeker en vast. Vorig jaar organiseerden we in samenwerking met het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & ZoniŽn een cursus landschapslezen. Binnen het nieuwe Leaderproject 'Kyoto in het Pajottenland' zijn wij ook partner, onder andere bij de organisatie van de eco-beurzen. In Herne en Pepingen organiseren we een mobiele internetklas. Dat zijn tien draagbare computers die worden gebruikt in de bibliotheken om computerlessen te geven. Bij de ontwikkeling van het erfgoedconvenant voor Pajottenland en Zennevallei waren we ook sterk betrokken. Voorts helpen wij in de gemeente Gooik, en weldra ook in Pepingen, mee bij de organisatie van het lokaal educatief netwerk en organiseren we in maart en april een cursus stamboomkunde in Herne. Tijdens de Week van het Pajottenland in mei zullen we ook een activiteit rond poŽzie organiseren, samen met dichter Ivo Van Strijtem.

Waar kunnen de mensen informatie vinden?
Alles is te vinden op onze website www.archeduc.be. Hier maken wij alle initiatieven rond niet-formele educatie uit de regio bekend, dus niet enkel onze eigen activiteiten. We maken ook een brochure die je vindt in bibliotheken of bij socio-culturele diensten, en versturen een nieuwsbrief.

Die zullen we zeker bekijken!