Pajottenland+ V.Z.W.

Met Kyoto streeft Pajottenland tegen 2020 naar 100% hernieuwbare energie


Bruno Moens samen met de burgemeesters, Werner Godfroid van Arche'duc, Johan De Beule van ProNatura en Hugo Vleugels

Met het project 'Kyoto in het Pajottenland' willen de projectuitvoerders de hernieuwbare energietoekomst voor het Pajottenland verder uitbouwen. Het project is een samenwerking tussen Opbouwwerk Pajottenland, Natuureducatief Centrum De Paddenbroek, Pro Natura, Innovatiesteunpunt voor Land- en tuinbouw, Agro|Aanneming, Bosgroep Zuid-West-Brabant, Vormingscentrum Arch'educ en de zeven Pajottenland+-gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal. Bruno Moens is coördinator van het project.

Dag Bruno, wat is het doel van het project Kyoto?
We streven in dit project naar 100% hernieuwbare energie voor het Pajottenland. Hernieuwbare energie levert belangrijke besparingen voor de energierekening, verbetert het comfort en is natuurlijk milieuvriendelijker.

Wat zullen de eerste acties zijn?
Deze winter organiseren we al een samenaankoop van bio-ecologisch en minerale dak- en vloerisolatie voor gezinnen met de KWB, de Woonwinkel van het Pajottenland, het Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland, Opbouwwerk Haviland, groep Intro, het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en de zeven gemeenten van het Pajottenland. We organiseren zeven informatieavonden over isoleren, drie investeringsavonden met de voorstelling van aannemers en handelaars met het beste aanbod uit de streek en twee workshopdagen om zelf te leren isoleren.


Bruno licht op de persvoorstelling toe hoe het Pajottenland tegen 2020 naar 100% hernieuwbare energie streeft

Worden er nog zaken samen aangekocht?
Ja, vanaf april voeren we voor gezinnen een samenaankoopactie voor PV-zonnepanelen en zonneboilers waarbij we een groepskorting zullen bedingen voor deze installaties in onze streek. De komende twee jaar voeren we deze acties ook voor superisolerend glas en warmtepompen. Ook voor landbouwers en boseigenaren zullen vanuit de sector zelf specifieke acties rond duurzame energie georganiseerd worden.

Wat is de rol van de gemeentebesturen in dit project?
Met de gemeenten van het Pajottenland bouwen we een regionale visie op rond duurzame energie met speciale aandacht voor wind- en waterenergie. Zo kunnen we vanuit de streek bepalen waar en hoe we deze energievormen ontwikkeld willen zien. Voorts willen we ook werken aan de omzetting van gemeentelijke afvalstromen zoals bermmaaisel en het groenafval van de containerparken. Doel is deze in groene warmte en elektriciteit om te zetten. De behandeling van deze groene afvalstromen gebeurt door ProNatura en Agro|Aanneming.

Een goed initiatief voor het Pajottenland…
Ja, met deze visie en concrete acties is het mogelijk onze streek tegen 2020 voor 100% van hernieuwbare energie te voorzien en onze kinderen een duurzame energietoekomst door te geven.

Meer informatie over de acties vind je op onze website: www.kyotoinhetpajottenland.be