Pajottenland+ V.Z.W.

Fred Gillebert begeleidt regio met het erfgoedverhaal

In het Pajottenland en áde Zennevallei valt veel te beleven, zowel op recreatief, cultureel, sportief als sociaal vlak. Om de grote verscheidenheid van activiteiten beter te bundelen en vlotter bekend te maken, wierf de provincie Vlaams-Brabant Fred Gillebert aan als 'vrijetijdsco÷rdinator' voor de regio Pajottenland en Zennevallei.

á

Fred, kan je jezelf even voorstellen?

,,Mijn naam is Fred Gillebert en sedert maart 2009 ben ik aan de slag als vrijetijdsco÷rdinator voor de regio Pajottenland en Zennevallei. Voordien werkte ik als cultuurbeleidsco÷rdinator in Halle''.

Bestond er nog geen overleg rond vrije tijd in de regio?

,,Op vlak van cultuur vonden we elkaar wel al. De cultuur- en gemeenschapscentra uit de regio houden regelmatig overleg om hun activiteiten en programma af te stemmen. Vaak merkten we dat artiesten meermaals werden geboekt in drie centra in de regio. Dit verarmt het aanbod. Het is beter ÚÚn act driemaal op dezelfde locatie te brengen en dat de anderen zich op een andere programmering concentreren. Uit onderzoek blijkt dat mensen bereid zijn zich tot 30 kilometer te verplaatsen om een activiteit bij te wonen''.

Het waren dus de cultuurcentra uit de regio die elkaar het eerst vonden?

,,Inderdaad. Al gauw beseften we dat de bibliotheken en cultuurdiensten best hierbij werden betrokken. Ook de provincie beseft dit en zo ontstond het idee van een vrijetijdsco÷rdinator. Dit begrip gaat ruimer dan cultuur, het is ook jeugd, sport, recreatie en zo meer. Het is een pilootproject voor de regio. Mensen zoeken manieren om hun leven zin en waarde te geven en de overheid kan dit ondersteunen''.

Hoe zie je de opdracht?

,,Het is een zoektocht om de participatie aan vrije tijd en ook het aanbod zelf te verhogen. Dit kunnen we vooral bereiken door meer samenwerking tussen de verschillende initiatiefnemers en door het meer afstemmen op elkaar. Wie wil wat en hoe kunnen we personen, verenigingen, gemeenten met dezelfde doelstellingen samenbrengen? Netwerkvorming zal hierin de grootste uitdaging zijn. Een mooi en recent voorbeeld is het erfgoedverhaal, waarin verschillende gemeenten elkaar vinden. Dit wordt ook een boeiende opdracht voor de komende maanden''.

á

á