Pajottenland+ V.Z.W.

Een erfgoedconvenant voor het Pajottenland?

Lennikenaar Hans Van Lierde lanceerde enkele jaren geleden het idee van een erfgoedconvenant voor het Pajottenland. Bij een erfgoedconvenant krijgt de regio de kans om een onderbouwd cultureel erfgoedbeleid in een stad of streek te voeren. Na enkele overlegrondes en dankzij de medewerking van provincie Vlaams-Brabant zit het erfgoedverhaal voor het Pajottenland en de Zennevallei nu in de hoogste áversnelling. Eind dit jaar dient de aanvraag ingediend bij de Vlaamse Overheid. Hans Van Lierde verdiept zich reeds jaren in de Pajotse geschiedenis. Hij was redactielid van de nieuwe uitgave van 'Pajottenland, een land om lief te hebben' en hij zetelt voor de Lennikse Masiuskring in het bestuur van Pajottenland+.

Hans, vanwaar het idee voor een erfgoedcel voor het Pajottenland?

,,In het beleidsplan van Pajottenland+ staat erfgoed ingeschreven als een hefboom voor de plattelandsontwikkeling. Drie jaar geleden zaten we met Pajottenland+ al samen met de cultuurschepenen rond het idee van een erfgoedconvenant. De tijd bleek nog niet rijp en het ontbrak ons aan iemand die er zich professioneel kon mee bezig houden''.

Maar nu zit de weg naar het erfgoedconvenant dus in volle versnelling?

,,Inderdaad. Fred Gillebert, vrijetijdsco÷rdinator voor de regio Pajottenland en Zennevallei co÷rdineert de weg naar een erfgoedconvenant. Ook voor de provincie is het cultureel erfgoed een belangrijk beleidspunt. Alle gemeenten uit het werkingsgebied werden uitgenodigd op een informatievergadering. Twaalf gemeenten verklaarden zich akkoord om samen het beleidsplan voor het culturele erfgoed klaar te stomen. Dit zijn Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal, Ternat, Liedekerke, Dilbeek, Halle en Beersel''.

Wat betekent een erfgoedcel concreet voor het Pajottenland?

,,Lukt het een erfgoedconvenant af te sluiten, dan kan de intergemeentelijke projectvereniging rekenen op 300.000 euro per jaar subsidie vanwege de Vlaamse Gemeenschap. Het convenant slaat op het roerend en immaterieel erfgoed, zoals verzamelingen, archieven, beeldmateriaal, documenten, verhalen, gebruiken, tradities,...
Met dat budget kunnen twee voltijdse erfgoedwerkers verenigingen, instellingen en gemeenten begeleiden en ondersteunen. Dat kan via opleiding, expertise-uitwisseling en netwerkvorming. Voorts is het behoud en het beheer van het cultureel erfgoed een aandachtspunt. Wie doet wat en hoe bewaren we erfgoedstukken? Ten slotte mogen we de publieksontsluiting van het erfgoed niet vergeten. Erfgoed krijgt pas betekenis als de gemeenschap het leert kennen en waarderen'.

Wat betekent het op Vlaams niveau?

,,Vlaanderen telt al 18 erfgoedconvenanten. In Vlaams-Brabant heeft enkel de stad Leuven een erfgoedcel. Wij zouden dus voor het eerste Vlaams-Brabantse streekconvenant kunnen zorgen . Dit zou een grote meerwaarde betekenen voor de vele actoren in het erfgoedveld, gemeenten, verenigingen, kerkfabrieken, musea, archieven... Erfgoed bekend maken is ook een manier om integratie in de streek te vergemakkelijken. Nieuwe inwoners komen zo meer te weten over de geschiedenis en de eigenheid van de regio. Erfgoed heeft ook raakvlakken met toerisme, onderwijs, artisanale producten... Hoe meer linken we maken, hoe beter''.

Wat typeert volgens jou het Pajotse erfgoed?

,,Het landelijke karakter van de streek schuilt in veel aanwezig erfgoed. Denk maar aan volksmuziek, de vierkantshoeven, de traditie van de lambiekbieren, water- en windmolens... De Zennevallei toont een iets meer industrieel verleden, maar bezit nog een groot landelijk gedeelte. Halle is de enige stad in het verhaal, maar heeft het landelijke Pajottenland als hinterland. Al deze elementen zorgen voor een cohesie binnen ons erfgoedverhaal''.

Op welke termijn kan het erfgoedconvenant worden afgesloten?

,,De nog op te richten intergemeentelijke projectvereniging dient ten laatste op 31 december 2009 het erfgoedbeleidsplan in bij de Vlaamse Gemeenschap. Het beleidsplan bevat onze visie voor het erfgoedbeleid, met enkele strategische doelstellingen. Bij goedkeuring door de Vlaamse Overheid kan de erfgoedcel starten vanaf 1 januari 2011''.

áDe redactie van de Pajottenkrant wenst de regio veel succes.

á