Pajottenland+ V.Z.W.

Pajottenkrant 19 april 2007

Lennik heeft eigen bellenman

Emiel Walraevens is Gronckelman


Emiel Walraevens is de Lennikse Gronckelman. Op de achtergrond het schilderij van Frans Jozef De Gronckel.

Het Lennikse gemeentebestuur stelde eind vorige maand Emiel Walraevens uit Sint-Martens-Lennik voor als Gronckelman. De Gronckelman is een aparte versie van de gekende bellenman. De Pajottenland+regio telt nu twee bellenmannen. In Gooik neemt Wim Beeckmans deze taak op zich.

 

De gemeente Lennik hecht veel belang aan de Nederlandse taal. Zo bouwt het gemeentebestuur de komende jaren in de gemeenschapslokalen in Gaasbeek een woordcentrum uit. De keuze voor een Gronckelman ligt in dezelfde lijn. Het was namelijk Frans Jozef De Gronckel die in het midden van de 19de eeuw het woord Pajottenland uitvond, en hiermee een reeks dorpen in onze regio in een streeknaam samenbracht. De Gronckel was advocaat, gemeenteraadslid in Sint-Kwintens-Lennik en provincieraadslid, maar ook woordkunstenaar.

De Lennikse Gronckelman heeft als taak ongeveer dezelfde opdracht als de bellenman. Voor zijn optredens beschikt Emiel Walraevens over een authentieke advocatenuitrusting. Op het schilderij in de Lennikse raadszaal draagt Frans Jozef De Gronckel dezelfde uitrusting. De Gronckelman kan activiteiten en evenementen van de gemeente of van de verenigingen opluisteren met een ludieke inbreng. Meer info op de Lennikse cultuurdienst via 02/531.02.09. (JH)