Pajottenland+ V.Z.W.

Pajottenkrant februari 2007

Bernard Roobaert is plaatsnaam- en dialectkenner

Pajot lid van Koninklijke Commissie Toponymie en Dialectologie


Bernard Roobaert uit Sint-Pieters-Kapelle, deelgemeente van Herne, is vorige maand lid geworden van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, een afdeling van de koninklijke Academie van België. De 47-jarige Pajot schreef reeds meer dan tweehonderd bijdragen over heemkunde,plaatsnaamkunde, familiekunde en dialectologie. Deze verschenen in meer dan tien verschillende tijdschriften. Bernard is lid en medewerker van meerdere heemkundige verenigingen, onder meer van Het Oude Land Van Edingen en Omliggende (HOLVEO).  

Bernard, wat is de opdracht van de Koninklijke Commissie vooor Toponymie en Dialectologie?

Bernard Roobaert: ,,Die Commissie bestaat uit vijftien Vlamingen en evenveel Franstaligen, vooral professoren en academici die met deze onderwerpen begaan zijn. De Commissie geeft zelf werken en handleidingen uit. Er wordt ook advies gegeven, onder meer bij de keuze voor nieuwe straatnamen. Bij de uitgifte van nieuwe stafkaarten vraagt het Nationaal Geografisch Instituut regelmatig om bepaalde plaatsnamen na te kijken.

Kan je als Pajot deze Commissie iets bijbrengen?

,,Als inwoner van een streek ken je deze het best, en kan je de waarde van het dialect en de plaatsnamen ook voorleggen aan de leden van de Commissie. Trouwens, dialect en plaatsnamen gaan meestal samen. Zo is het Hernse gehucht Dronkaard een plaats waar het vee kwam drinken. Het gehucht Druimeren in Herfelingen verwijst naar druuge meren.

Is dialect een pluspunt voor een streek, of geeft dat een streekgevoel?

,,Zeker. Dialect geeft voeling met een streek. Kom je in een ander Pajottenlands dorp dan leg je makkelijker contacten als men hoort dat je een dialect uit de regio spreekt. Zeker als je weet dat Pajotten nogal gesloten van aard zijn. Daarenboven is het dialect rijk aan uitdrukkingen. In het Pajottenland gebruiken we nog het woord foensj voor paddestoel. Foensj komt van het Latijnse fungi en zelfs de Franse taal kent dit woord niet meer.

Wat vind je zelf boeiend aan het Pajottenland?

,,Het Pajottenland is zeer goed bewaard. Zoals onze streek er nu uitziet is ze al eeuwen oud. Vooral de combinatie van het landschap, de natuur en de dorpen vind ik interessant. De wilgen, een rij populieren en een dorpscentrum met een kerk die honderden jaren oud is. Het Pajottenland is een Vlaamse regio met zeer veel kapelletjes.

Waarom zou jij iemand aanraden naar het Pajottenland te komen?

,,Ik zou voorstellen om de fiets mee te nemen. Hier te komen genieten van het landschap. Maar vergeet niet, het is toch heuvelachtig. Nadien geniet je van een goed gerecht en een lekkere geuze of kriek. Het is positief dat je opnieuw in meer cafés een echte geuze kan drinken. Als Pajotten zien we niet altijd de schoonheid van onze eigen streek meer. De toffe hoekjes zijn hier echt niet te tellen. (JH)