Pajottenland+ V.Z.W.

Pajottenkrant april 2005 - 1

Biolandbouw is landbouw van de toekomst


Danny Billens

Vijftien jaar geleden startte Danny Billens als fruitteler op het bedrijf van zijn vader René in Oetingen. Door gebrek aan sectoriële ervaring waren de eerste jaren zwaar voor de teler van 't Bioschuurke. De dioxinecrisis zwengelde zes jaar geleden de biologische landbouw in heel Vlaanderen aan. Maar de laatste twee jaar kreeg Danny van geen enkele andere boer nog vragen over bioteelt. De teelt gaat in Vlaanderen zelfs achteruit.

Danny Billens studeerde af als banketbakker. Toen hij besloot om fruitteler te worden, wilde hij een andere richting uit dan zijn vader. Danny Billens: ,,Telkens mijn vader sproeide, gebruikte hij een masker. Dat was voor mij de aanleiding om anders te gaan telen. De eerste zes tot zeven jaar waren moeilijk. Er was nog geen professionele ervaring. In amateurlectuur las je bijvoorbeeld over het ,opkrabben' van de grond. Op zes hectaren is dat onbegonnen werk. Intussen is er in de biolandbouw veel know how en zijn er proefcentra. Een afzetmarkt vinden was niet evident. Daarom begonnen we met de verwerking van onze vruchten''.

Danny vindt biolandbouw zeker verantwoord. ,,Daar zijn meerdere redenen voor. Eén reden is de beperktere invloed op het milieu. Wij gebruiken enkel organisch gebonden materialen. De intensieve niet-bioteelt die nu in het Pajottenland wordt toegepast, houdt risico's in. Misschien wordt door deze werkwijze de rijke landbouwgrond gedeeltelijk afgebouwd. Net als de gewone landbouw hebben bioboeren lastenboeken. Sedert een tijdje kunnen wij een voorlichter raadplegen, zoals de traditionele landbouwers''.

Toch zijn er volgens Danny nieuwigheden die de gewone landbouwer de mogelijkheid biedt om minder chemische middelen te gebruiken. ,,Er zijn machines die met een laser het onkruid tussen de planten wegbranden. Dat zijn dure investeringen voor een boer. Maar de overheid zou loonwerkers financieel kunnen stimuleren om deze machines aan te schaffen. Vroeger bedroeg de bio-omzet iets meer dan 1 procent. Nu zitten we net onder die grens. Dus wat moet er gebeuren met die investeringen? Al heeft die productiedaling ook te maken met de strengere normen in onze sector. De verkoop stijgt lichtjes. Vele groenten komen uit het buitenland''

Volgens Billens is het hardere werk ook een reden waarom gewone landbouwers de overstap niet maken. ,,Een bioboer verdient niet meer dan een traditionele teler. Waarom zou hij overstappen en intensiever gaan werken? Ik begrijp dat enigszins. De traditionele landbouw beschikt de laatste jaren ook over heel andere normen. En gelukkig maar voor het Pajottenland. Misschien zijn nieuwe evoluties niet slecht. Landbouwers vergoeden voor lagere bemesting en hen meer waardevolle producten laten telen''. (JH)