Pajottenland+ V.Z.W.

Pajottenkrant augustus 2004

Guido De Punt pionier dagelijkse fietspooling langs trage wegen

De oude tramroute van Leerbeek tot de Vollezelestraat in Oetingen is een mooi voorbeeld van de mogelijkheid van een trage weg voor wandelaars, mountainbikers  en fietsers. Vele Gooikenaars en Pajotten pleiten ervoor om de route volledig open te stellen. Op 12 september, met Open Monumentendag, wordt het openbare gedeelte ingewandeld.

 Een van de pleitbezorgers voor de openstelling is Guido De Punt uit Oetingen. Hij is een van de pioniers van de fietspooling in Zuid-Pajottenland. Enkele jaren geleden begeleidde hij zijn kinderen en enkele andere leerlingen met de fiets naar school en in de namiddag terug naar huis. De Punt gebruikte de oude trambedding om het jonge volkje veilig aan de schoolpoort af te zetten. ,,De oude tramroute is een schitterende mogelijkheid voor veilig fietsverkeer'', vertelt Guido. ,,Momenteel is een gedeelte van het oude traject afgesloten. Mocht de route vanaf de Vollezelestraat tot Leerbeek volledig berijdbaar zijn, dan is dit een mooi traject om veilig naar het busdepot in Leerbeek te fietsen, zowel voor de recreant als voor de schoolkinderen. En de route kan opgenomen worden in een fietslus voor de recreanten. Er is veel vraag om de route te openen. Het gemeentebestuur moet hier de voortrekkersrol op zich nemen. Een gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant vertelde me dat de provincie meewerkt aan de uitbouw van dergelijke trajecten. Als er samenwerking komt tussen meerdere gemeenten, kan het oude traject misschien worden doorgetrokken tot Vollezele en met een lus opnieuw naar Leerbeek. Er bestaat een fietsgids met tochten langs oude treinbeddingen en jaagpaden in Vlaanderen. Dit traject past in dat rijtje''.

 Michel Doomst, burgemeester van Gooik en voorzitter van Pajottenland+, ziet het traject tot Vollezele best zitten. ,,En ook de daarbij horende lus, eventueel over Herne, en terug naar de stelplaats in Leerbeek. Binnen Pajottenland+ kunnen we dit met de zes gemeenten aanpakken. Het oude tramtraject past ook in de route die De Cam in Gooik met het Baljuwhuis in Galmaarden kan verbinden. Op 12 september nemen we een gedeelte van de trambedding in gebruik. Tussen Terlo en Zwartschaap en vanaf de Ninoofsesteenweg tot de Heirbaan is de route niet vrij. Deze percelen werden vroeger verkocht aan particulieren. Die stroken recupereren is niet eenvoudig. We zoeken naar alternatieven'', besluit Michel Doomst. (JH)