Pajottenland+ V.Z.W.

Henk Meert: eerste voorzitter van Pajottenland +

Op vrijdag 20 oktober 2006 is Henk Meert, voorzitter van Opbouwwerk Pajottenland, plotseling overleden. Henk is maar 43 jaar oud geworden. Hij werd op 10 januari 1963 geboren te Ukkel en was jonger dan zijn goede vriend Martin Jans, die in 2004 stierf. Henk heeft voor hem het huldeboekje "Het vet op de soep" geschreven, samen met zijn kompanen van het Opbouwwerk en van de milieu-, landbouw- en Derde Wereldbeweging, waarin hij actief is geweest.

 Henk was een sociaal zeer bewogen geograaf. Zijn academisch werk - hij was hoofddocent aan de KU Leuven - liep samen met zijn maatschappelijk engagement. Hij ging daarbij uit van een duidelijk progressieve visie op de samenleving. In 1986 kwam hij als stagiair terecht bij Opbouwwerk Pajottenland en analyseerde er de werkloosheid in de streek. Zijn eindrapport "Werk zoeken en werk vinden" lag mede aan de basis van de werking rond dit thema. Daarnaast was hij bijzonder begaan met de huisvestingsproblematiek en pleitte hij voortdurend voor meer sociale huurwoningen in het Pajottenland. Zijn grootste verdienste blijft de oprichting van Pajottenland+. Nooit voordien was iemand erin geslaagd om het Pajottenland op Europees niveau te laten erkennen als achtergestelde regio, hoewel er daar dertig jaar geleden zeker redenen toe waren. Henk slaagde erin, zonder enige professionele ondersteuning en met de medewerking van een handvol politici en vrijwilligers, eerst een programma voor plattelandsontwikkeling te laten goedkeuren en daarna een Leader+-project voor de zes zuidelijke gemeenten van onze streek. Hierdoor konden en kunnen nieuwe impulsen gegeven worden aan de streekontwikkeling. Michel Doomst, voorzitter van de koepel Pajottenland+ vertelt: ,,In de regio hadden we rond de eeuwwisseling met meerdere partners gesprekken gevoerd rond plattelandsopbouw. Met Henk zaten we eveneens enkele avonden rond de tafel. Hij heeft de Europese piste aangekaart. Door zijn studies en zijn sociaal-economische achtergrond was hij een goede inspiratiebron. Hierdoor hebben we samen het ontwikkelingsplan voor Pajottenland+ uitgewerkt. Bij Opbouwwerk Pajottenland heeft Henk zeker pionierswerk verricht. Hij liet de regio kennis maken met een Leader+strategie alvorens hier over Leader werd gesproken. Henk liet de Pajotten over hun gemeentegrenzen heen kijken. Hij was steeds een voorstander van het regionaal denken. Bekijk het idee van windenergie voor het Pajottenland. Dat lanceerde hij een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ook de bottom up, het samenwerken van en met de Pajotten, paste hij toe. In al de onderwerpen die Henk aankaartte had hij een eigen mening, maar hij respecteerde steeds de zienswijze van de anderen.Hij zorgde ervoor dat er voldoende sociale deelprojecten mogelijk werden, onder meer door OCMW's en sociale organisaties te betrekken bij het project''. Henk is nooit bang geweest om tegen vooroordelen in te gaan. Zo ondersteunde hij de opvang van asielzoekers in Beersel en was hij een pleitbezorger voor woonwagenbewoners. Hij werd dan ook de eerste voorzitter van de vzw. Pajottenland+ tot hij wegens gezondheidsredenen ontslag nam.

Henk is voorzitter geweest van Opbouwwerk Pajottenland in de periode 1988-1990 en van 2000 tot zijn overlijden. Hij was een gedreven voorzitter, die voortdurend nieuwe ideeën aanbracht, zoals de mogelijke toepassing van windenergie in de streek. Hij lag aan de basis van de Geuzentournees, bustochten waarbij het landschap sociaal-historisch werd verklaard, en van de jaarlijkse verkiezing van de Geuzenreus. Op vrijdag 1 december 2006 had in de Sint-Niklaaskerk van Gooik een massaal bijgewoonde hommageviering plaats.