Projectoproep 2017 Leader Pajottenland+

"Wij zoeken jouw ideeën... om ze samen uit te werken."

Het Pajottenland bruist en bloeit. Om de streek nog meer dynamiek en leefbaarheid te bezorgen, rekent onze regio op haar inwoners. Tot 2021 is er 582.000 euro beschikbaar om in de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal projecten rond plattelandsontwikkeling en -vernieuwing te realiseren. Die gemeenten zijn door Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant erkend als Leadergebied 2014-2020, en willen samen met hun inwoners en verenigingen de regio verder ontwikkelen.

 

 

De voorbije jaren hebben we in het Pajottenland gemerkt dat er heel wat ideeën leefden. Heb je zelf een voorstel klaar, of ken je een buur of dorpsgenoot die 'broedt' op een idee? Laat het ons zeker weten. Wij luisteren naar wat jij te vertellen hebt. Past jouw idee binnen de thema's, dan bekijken we samen hoe we er een project van maken.

Met de Leadersubsidies wil Pajottenland+ werken aan de specifieke noden van het Pajottenland en gelijktijdig de eigenheid van de regio versterken. En wie kent de mogelijkheden en de knelpunten van een streek beter dan de mensen die er wonen, werken en ontspannen? We vragen geen uitgebreid dossier: in eerste instantie voldoet een mailtje met jouw of jullie idee.

Pajottenland+ werkt met de lokale ontwikkelingsstrategie onder de titel “Dynamisch verdorpen – onze (be)leefstreek versterken”. Voor het uitwerken van Leaderprojecten zijn er thema’s naar voren geschoven. Past jouw idee of projectvoorstel in dat kader? Voor deze oproep selecteerde het bestuur twee thema’s en bijhorende maatregelen:Leaderthema 'Profilering en promotie via streekidentiteit'

Maatregel 1: versterking tussen dorp en buitengebied
Maatregel 2: verder ontwikkelen, bundelen en inzetten van de Pajotse plattelandstroeven     Leaderthema 'Leefbare dorpen'

Maatregel 1: inwoners samenbrengen om het dorp levend te houden: sociaal weefsel versterken, lokale dienstverlening uitbouwen, en nieuwe creatieve initiatieven opzetten

Maatregel 2: vandaag werken aan morgen en overmorgen via een modern en toekomstgericht dorpenbeleid
Maatregel 3: een belangrijke basisvoorwaarde is en blijft een plattelandsgebied met 'leefbare mobiliteit', zijnde duurzaam en veilig verplaatsenDe Leader-methodiek:

 • bottom up, innovatief, duurzaam, gebiedsgericht, actieve betrokkenheid van de bevolking, inspraak, ...
 • samenwerking: sectoroverschrijdend, gemeentegrensoverschrijdend, werken aan regiocohesie
 • doelgroepen: landbouwers, vrouwen, jongeren, slecht gehuisveste huishoudens, sociale groepen en individuelen, ... 

Bijkomende aspecten:

 • projecten met meerwaarde voor de streek
 • commerciële initiatieven en individuele projecten komen niet in aanmerking
 • versterken van het platteland en de plattelandsfuncties
 • netwerkvorming en uitwisseling tijdens de samenwerking
 • duurzaamheid van het project na de Leaderperiode
 • nieuwe producten of diensten, methoden en samenwerkingsverbanden
 • originele vormen van organisatie of uitvoering die zorgen voor een meerwaarde
 • mogelijke toepassing van milieuvriendelijke technieken of materialen
 • idee met behoud van werkgelegenheid of creëren van nieuwe jobs
 • grote betrokkenheid van de plaatselijke bevolking
 • zich richten naar doelgroepen
 • uitvoering van het project gebeurt binnen minstens drie gemeenten van Pajottenland+
  (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal)
 • het project bevat geen milieubelastende aspecten
 • opgedane kennis en resultaten ter beschikking stellen van P+ en andere plattelandsgebieden
 • het project is conform de Vlaamse, federale en Europese wetgeving
 • heel belangrijk: sector- en gemeentegrensoverschrijdende samenwerking 


Belangrijk om te weten: Leader+ betaalt niet alles… er wordt 35% eigen financiering verwacht.

 

Van projectoproep tot start nieuw project

Voor projectuitvoering vanaf 1 mei 2018, en met een looptijd van maximaal drie jaar, kunnen volledig ingevulde projectvoorstellen enkel digitaal worden ingediend tot 15 januari 2018 via

https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/e-loket/Paginas/default.aspx.  


Heb je een idee, bezorg het ons op mail tegen 1 december 2017.


NIEUW

Voor geïnteresseerde projectindieners: op maandag 13 november om 14 uur hebben we een opleiding e-loket’ in ons secretariaat, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal. (Vanaf deze oproep gebeuren projectindiening en declaraties digitaal.)  

 

Documenten die betrekking hebben op deze projectoproep:

1. uitgebreide versie thema's en maatregelen

2. ontvankelijkheidscriteria

3. beoordelingscriteria

4. uitvoering LOS-reglement

5. gebruikershandleiding 'Plattelandsloket'


Heb je nog vragen of een idee voor 'n project?

Schrijf je idee kort en duidelijk neer en mail het tegen 1 december 2017 naar jos.huwaert@pajottenland.be
, de coördinator van Pajottenland+. Vergeet je eigen adres en telefoonnummer niet te vermelden, want we zullen nadien met jou contact opnemen. Volledig ingevulde projectvoorstellen met financiële tabellen verwachten we via het e-loket ten laatste op 15 januari 2018 om 12 uur. We geven nog een tip mee: tracht jouw dossier af te werken tegen 10 januari. Informatica is immers niet feilloos. Belangrijk is te vermelden binnen welk(e) thema(’s) van Pajottenland+ jouw projectidee past. De volledige ontwikkelingsstrategie vind je op www.pajottenland.be. Voor verdere vragen contacteer je eveneens coördinator Jos Huwaert via mail of op 054 50 02 45.

 

Interesse in de volledige ‘lokale ontwikkelingsstrategie? Hier staat de LOS.