Pajottenland.be Proef al het lekkers Toerisme Pajottenland en Zennevallei Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei Pajottenland+
 

Erosiebestrijding in het Pajottenland

Samenwerking tussen Provincie Vlaams-Brabant, gemeenten en landbouwers

 

De provincie Vlaams-Brabant is door het heuvelachtige landschap op sommige plekken heel erosiegevoelig. Zo ook in het glooiende Pajottenland waar akkers vaak een afhellend verloop hebben. Wanneer het veel regent en de gewassen nog niet hoog staan, blijkt vaak dat er modder naar beneden stroomt op wegen en in grachten. Zo verdwijnt ook vaak de vruchtbare grond van de akkers. De provincie Vlaams-Brabant en Vlaamse Landmaatschappij slaan de handen in elkaar om gemeenten en landbouwers te betrekken bij de erosiebestrijding. We stelden Katleen Gillijns, erosiecordinator Vlaams-Brabant, enkele vragen over de uitdaging binnen onze regio.

 

 

 

 

 

 

Beste Katleen, hoe bestrijden de Pajotse gemeenten de erosieproblemen?

De gemeenten Gooik, Lennik en Pepingen hebben een goedgekeurd erosiebestrijdingsplan en werken samen met mij als erosiecordinator vanuit de provincie. Galmaarden heeft ook al goedgekeurd plan, dat van Roosdaal is ingediend ter goedkeuring bij de Vlaamse overheid en ook de gemeenten Herne en Bever hebben de intentie om een erosiebestrijdingsplan op te stellen.

 

Wat zijn de grootste gevolgen van erosie op de akkers?
Vooral in het voorjaar wanneer de gewassen net gezaaid zijn en het veel regent, neemt het afstromend water de landbouwgrond mee naar beneden. Die komt vaak in waterlopen terecht en dat zorgt voor dichtslibbing. Er ontstaat zo ook modderlast in woonwijken. Door de regenval wordt het zaaigoed vaak meegespoeld naar beneden en zo verdwijnt ook de bovenste vruchtbare grondlaag van de akkers. Zelfs zaaigoed wordt vaak meegespoeld.

 

Wat is uw taak als erosiecordinator?
De Vlaamse overheid geeft subsidies aan landbouwers en aan gemeenten om concrete maatregelen te treffen. Ik help het erosiebestrijdingsplan van de gemeenten mee begeleiden door hen te helpen met het uitvoeren van de werken. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld aarden dammen en poelen aanleggen. Ik breng de landbouwers en gemeenten samen en probeer de gemeenten onderling ook te doen samenwerken.

 

Er is ook een proefveld aangelegd in Vollezele?
Ja, in Vollezele ligt een proefveld waar we aan boeren tonen hoe je het land zo kunt bewerken dat erosie wordt tegengegaan door bijvoorbeeld te tonen hoe je ploegloos je akker kan bewerken. We hebben vorig jaar al een demonstratiedag georganiseerd en zullen er ook een in 2011 vastleggen.

Voor informatie rond erosiebestrijding neem je best eerst contact op met je gemeentebestuur.