Pajottenland.be
Proef al het lekkers Toerisme Pajottenland en Zennevallei Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei Pajottenland+
 

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Streekeigen landschapselementen opnieuw aanplanten en nadien onderhouden. Met dat basisidee startte Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën in 2004 het project agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Na de inventarisatie ging het onderhoud over naar de land- en tuinbouwers, via het project 'agrarische verbreding via tewerkstelling'. Het biedt de sector kansen om als nevenactiviteit mee te werken aan het landschapsbeheer in het Pajottenland. Doel is om op termijn een meer streekeigen landschap te creëren en bij de uitbouw en onderhoud hiervan landbouwers te betrekken. Door de contacten met de plaatselijke landbouwers voerden de agrodiensten in 2005 het project op terrein uit. Via infoavonden voor landbouwers, contacten met terreineigenaars en gemeentebesturen, kon in 2006 de terreinwerking starten. Ook de mogelijke samenwerking met het clean team en met het Regionaal Landschap voor het onderhoud van de trage wegen werd besproken.

 

Contactpersoon:
Tom Van Craenem
0479 55 26 45