Pajottenland.be
Proef al het lekkers Toerisme Pajottenland en Zennevallei Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei Pajottenland+
 

Aangepast vervoer
Mobiliteit vanuit gehuchten en kleinere dorpskernen vormt een probleem voor personen met een handicap of voor rolstoelgebruikers. Zij ondervinden vaak moeilijkheden om zich in de regio te verplaatsen. Om die reden organiseren de OCMW's uit de Pajottenland+-regio nu ook aangepast vervoer voor zieken en mindervaliden.
De zes OCMW's creëren de 'dienst aangepast vervoer' voor personen met een handicap, bejaarden en zieken. Om zo hun integratie in het maatschappelijke leven te verhogen, maar ook voor het bezoek aan de dokter, het ziekenhuis of andere diensten. De dispatching van deze dienst gebeurt vanuit de erkende dienst aangepast vervoer (DAV) in Grimbergen. Met leadermiddelen werd een busje aangeschaft en omgebouwd voor rolstoelwagenvervoer. Men trok vrijwilligers aan die met het busje in de regio willen rondrijden. Minder mobiele mensen kunnen nu makkelijk een beroep doen op vervoer.

Contactpersoon:
Leen Deneyer
02 356 32 24